Dokumenty do pobrania


Wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami:

Wniosek o przyznanie środków finansowych (doc)

Biznes plan (doc)

Oświadczenie o braku pomocy de minimis przez ost.2 lata (doc)

Oświadczenie o pomocy de minimis (doc)


Zestaw narzędzi służących do oceny wniosku:

Regulamin Komisji Oceny Wniosków (pdf)

Deklaracja poufności i bezstronności Komisji Oceny Wniosków (pdf)

Regulamin weryfikacji formalnej wniosku (pdf)

Karta oceny formalnej wniosku (pdf)

Karta oceny merytorycznej wniosku (pdf)

Podsumowanie oceny merytorycznej wniosku (pdf)Harmonogram szkoleń i doradztwa grupowego dla uczestników:

Harmonogram (pdf)


Regulamin i druk zwrotu kosztów dojazdu uczestników spoza Zielonej Góry:

1) Regulamin (pdf)

2) Druk (pdf)Wzory dokumentów :

1) Biznesplan (doc)


UWAGA: Przy wypełnianiu formularza prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż inny formularz obowiązuje osoby chcące założyć działalność gospodarczą, zaś inny zgłaszające chęć utworzenia spółdzielni socjalnej.


Informujemy również, że formularze są dostępne w siedzibie TIS.

FORMULARZE REKRUTACYJNE:

1) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

2) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA


REGULAMINY :

1) Regulamin rekrutacji

2) Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

3) ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

KARTY OCEN :


1) Karta oceny formalnej

2) Karta oceny merytorycznej - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODACZA

3) Karta oceny merytorycznej - SPÓŁDZIELNIA SOCJALNAW razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: start@pomoc.org.plUSTAWY I ROZPORZĄDZENIA:


1) Ustawa o spółdzielniach socjanych

2) Rozporzadzenie MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL

3) Rozporządzenie w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego

3) Rozporządzenie w sprawie organizacji wspólnego rynku na produkty rybneW razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: start@pomoc.org.pl