Aktualności


21 GrudniaPRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE -WYNIKI

W dniu 21 grudnia 2010 roku zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków. Komisja obradowała w dniach od 20 do 21 grudnia br.


W składzie KOW powołanym przez projektodawcę uczestniczyli:

1. Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków,

2. Członek Komisji Oceny Wniosków, Specjalista ds. merytorycznych,

3. Członek Komisji Oceny Wniosków, Specjalista ds. przedsiębiorczości,

4. Członek Komisji Oceny Wniosków, Specjalista ds. spółdzielczości socjalnej,

5. Obserwator/przedstawiciel IP2,tj, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

6. Obserwator/przedstawiciel IP2,tj, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze


Do oceny wpłynęło 12 wniosków.

Decyzją KOW przedłużone wsparcie pomostowe otrzymało 7 uczestników naszego projektu.

Pełna lista rankingowa (doc)23 ListopadWizyty monitoringowe

Informujemy, iż od dnia 8.11.2010 odbywają się wizyty monitoringowe u naszych przedsiębiorców.

Przedmiotem kontroli jest :

- weryfikacja kwalifikowalności wydatków na dzień kontroli ,

- sprawdzenie dokumentów potwierdzających wykorzystanie jednorazowej dotacji na dzień wizyty,

- wykaz środków trwałych OT oraz zakupionego sprzętu z dotacji .

- Zdjęcia jak realizują swoje przedsięwzięcia nasi uczestnicy znajdą państwo w galerii lub klikając na podany link :

Wizyty monitoringowe u Przedsiębiorców "Wsparcie na Starcie"

Dodatkowe szkolenie dla członków Spółdzielni Socjalnej "Grono"

Dnia 23.10.2010 r. odbyło się dodatkowe szkolenie dla członków Spółdzielni Socjalnej "Grono", powstałej w wyniku realizacji projektu "Wsparcie na Starcie". Głównym celem szkolenia było dostarczenie, ugruntowanie wiedzy dotyczącej działalności Spółdzielni Socjalnych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z:

- podstawowymipojęciami z zakresu organizacji i funkcjonowania działalności Spółdzielni Socjalnych

- aspektami prawnymi związanymi z prowadzeniem działalności Spółdzielni Socjalnych

- rachunkiem zysków i strat w praktyce

- typowymi błędami prowadzonymi do zniechęcenia oraz strat finansowych

- zasadami przewidywania i oceny ryzyka finansowego

- założeniami etyki w życiu zawodowym

Zajęcia były prowadzone w trybie warsztatowym z wykorzystaniem technik multimedialnych. Poszczególne zagadnienia były przeplatane rzeczywistymi przykładami.Szkolenie "Rozliczenie Dotacji"

Na przełomie września i października odbyło się szkolenie dotyczące rozliczenia przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości .Szkolenia odbyły się w dwóch grupach :

- dla przedsiębiorców 25-26.09.2010

-dla spółdzielni socjalnej 01-02.10.2010

 

Celem szkolenia było przybliżenie oraz wyjaśnienie wątpliwości związanych z udzieloną pomocą de minimis .

 

Tematyka szkolenia dotyczyła:

1. Pomocy de minimis.

2. Kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w POKL.

3. Na co można przeznaczyć dotację?

4. Dokumentowania wydatków.

5.Opisów dokumentów księgowych i zestawień zbiorczych.

6.Terminów rozliczeń i przesunięć w budżecie.

7.Innych wymogów proceduralnych wynikających z umów.

 

W trakcie szkolenia poruszone zostały wszystkie aspekty przewidziane w tematyce szkolenia, a także te zgłaszane przez uczestników. Zdjęcia z odbytego szkolenia dostępne są w galerii na stronie internetowej

Szkolenie w ramach projektu Wsparcie na Starcie - Rozliczenie DotacjiGratulujemy i życzymy samych sukcesów.
Nasi przedsiębiorcy wystartowali!!!

Kończy się etap organizacyjny własnych firm, rozpoczyna zdobywanie klientów i „walka” o utrzymanie płynności finansowej. Może w tym pomóc wsparcie pomostowe, które przez 6 miesięcy będą otrzymywali wszyscy uczestnicy projektu. Jest to kwota 800,00 zł miesięcznie. Spółdzielnia Socjalna będzie otrzymywać kwotę 1200,00 zł. Wsparcie to przeznaczone jest na pokrywanie pewnych kosztów stałych i ma ułatwić start naszym przedsiębiorcom. Dodatkowym wsparciem „rozruchowym” jest doradztwo indywidualne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Wszyscy uczestnicy mają do wykorzystania po 5 godzin doradztwa.

Startuje również Spółdzielnia Socjalna „Grono” w Zielonej Górze. Właśnie kończy się procedura rejestracyjna. Spółdzielnię „Grono” w ramach projektu „Wsparcie na starcie” powołało 6 osób. Dla spółdzielni socjalnej obok celu gospodarczego istotne znaczenie ma misja społeczna. Działalność spółdzielni socjalnej oparta jest na wartościach solidarności, partycypacji i samorządności. Spółdzielnia socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej i zapobiega wykluczeniu społecznemu, łagodzi napięcia oraz wprowadza na rynek pracy osoby, które z różnych powodów mogą mieć z tym problemy. Spółdzielnia Socjalna „Grono” już od 1 września br. Wykonywać będzie usługi związane z zagospodarowaniem terenów, w tym terenów zieleni, pracami porządkowymi. Spółdzielnia „Grono” będzie również czyścić tapicerki meblowe i samochodowe, dywany i wykładziny bezpośrednio u klientów. Do wykonywania usług, „Grono” będzie wykorzystywało profesjonalny i nowoczesny sprzęt zakupiony ze środków otrzymanych w ramach projektu „Wsparcie na starcie”.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów.


19 lipec


Z przyjemnością informujemy, iż zakończył się etap zawierania umów w sprawie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Uczestnicy projektu "Wsparcie na Starcie" otrzymali jednorazowe dotacje inwestycyjne w wysokości 40 000,00 zł i rozpoczęli realizacje planowanych przedsięwzięć. Obecnie rozpatrywane są wnioski o podstawowe wsparcie pomostowe, polegające na comiesięcznej dotacji finansowe w wysokości 800,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością oraz doradztwie indywidualnym.

W wyniku realizacji projektu rozpoczęły działalność następujące podmioty:

1. ALEJA – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Urszula Wilińska
2. COSMO GREEN FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA Małgorzata Stuła
3. DELICJA Beata Pawłowska
4. FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWA KARECYKLING
Karol Stanisław Ferdynus
5. FOTOGRAFIA Zieliński Kamil
6. FRIENDLY FIRE Michał Gacek
7. JAKUB DEREŃ KUBUSS MOTOCYKLE
8. Radosław Niedźwiedzki DEKORATOR
9. REMEDUS Śliwa Ewelina
10. SILVER ONE Katarzyna Papisz
11. Sklep „THINGUS” Monika Morelecka
12. UPH INTROSZAL USŁUGI POLIGRAFICZNE Piotr Szaliński
13. VIOLET Agencja Ślubna Aleksandra Fiałkowska
14. Wojciech Kowalski Studio „ESPADA”


oraz

Spółdzielnia Socjalna "GRONO" - na etapie postępowania w KRS.

Gratulujemy i życzymy wszystkim powodzenia.
Zespół projektu.


18 maj


W dniu 13 maja 2010 roku zakończyła prace Komisja Oceny Wniosków.
Komisja obradowała w dniach od 10 do 13 maja br.
W składzie KOW powołanym przez projektodawcę uczestniczyli:
1. Przedstawiciel projektodawcy,
2. Specjalista ds. merytorycznych,
3. Specjalista ds. przedsiębiorczości,
4. Specjalista ds. spółdzielczości socjalnej,
5. Obserwator/przedstawiciel IP2,
6. Obserwator/przedstawiciel IP2.

Do oceny wpłynęło 26 wniosków, w tym 20 uczestników zamierzających rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą, 6 uczestników zamierzających rozpocząć działalność w formie spółdzielni socjalnej.
Decyzją KOW dofinansowanie otrzymało 20 wniosków, w tym 14 wniosków uczestników zamierzających rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą oraz 6 wniosków uczestników zamierzających rozpocząć działalność w formie spółdzielni socjalnej.
KOW stwierdziła wysoką jakość merytoryczną wniosków.
Lista rankingowa (W załączeniu)
Działalność gospodarcza :
1. 19/WDG/2010 - 97,5 pkt - 40 000,00
2. 6/WDG/2010 - 94,5 pkt - 40 000,00
3. 5/WDG/2010 - 92,5 pkt - 40 000,00
4. 17/WDG/2010 - 92 pkt - 40 000,00
5. 9/WDG/2010 - 87,5 pkt - 40 000,00
6. 2/WDG/2010 - 86,5 pkt - 40 000,00
7. 4/WDG/2010 - 86 pkt - 40 000,00
8. 10/WDG/2010 - 85,5 pkt - 40 000,00
9. 16/WDG/2010 - 84 pkt - 40 000,00
10. 1/WDG/2010 - 82,5 pkt - 40 000,00
11. 3/WDG/2010 - 82,5 pkt - 40 000,00
12. 15/WDG/2010 - 82,5 pkt - 39 500,00
13. 20/WDG/2010 - 80 pkt - 40 000,00
14. 13/WDG/2010 - 79,5 pkt - 40 000,00
15. 8/WDG/2010 - 73 pkt - 0,00
16. 12/WDG/2010 - 72 pkt - 0,00
17. 11/WDG/2010 - 71,5 pkt - 0,00
18. 14/WDG/2010 - 69,5 pkt - 0,00
19. 7/WDG/2010 - 67 pkt - 0,00
20. 18/WDG/2010 - 25,5 pkt - 0,00
Spółdzielnia Socjalna
21. 1/WSS/2010 + 2/WSS/2010 + 3/WSS/2010 + 4/WSS/2010 + 5/WSS/2010 + 6/WSS/2010 - 85 pkt - 120 000,00


Zespół projektu gratuluje wszystkim wnioskodawcom i życzy powodzenia w realizacji zamierzeń.29 marzec


W zakładce : Dokumenty do pobrania zamieszczamy wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami oraz zestaw narzędzi służących do oceny wniosku o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ spółdzielni socjalnej. .

Jednocześnie prezentujemy harmonogram działań związanych z przyznaniem środków na rozwój działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej:

1. Składanie wniosków o przyznanie środków finansowych:
1.04.2010 - 23.04.2010 r. w godzinach 9.00 - 15.00

2. Ocena formalna wniosków o przyznanie środków finansowych:
26.04.2010 - 30.04.2010 r.

3. Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków:
10, 11, 12, 13. 05.2010 r.

15 stycznia


Informujemy, iż od 16.01.2010 r. rozpoczynamy cykl szkoleniowo - doradczy dla uczestników projektu. Harmonogram szkoleń i doradztwa grupowego znajduje się w zakładce : Dokumenty do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników spoza Zielonej Góry. Procedura oraz formularz zwrotu kosztów również w zakładce : Dokumenty do pobrania

4 stycznia


Informujemy, iż uruchomiona została dodatkowa rekrutacja 5. osób chcących założyć spółdzielnię socjalną. Formularze zgłoszeniowe w zakładce
Dokumenty do pobrania. Trwać będzie do 14 stycznia.

22 grudnia


Poniżej prezentujemy wyniki rozmów rekrutacyjnych, które odbyły się w dniach 11.12.2009- 18.12.2009 w siedzibie TIS w Zielonej Górze przy ul. Drzewnej 13.

Komisja wysłuchała 118 kandydatów. Podczas oceny brano pod uwagę specyfikę pomysłu, przynależność do grup preferowanych wskazanych w Regulaminie rekrutacji projektu „Wsparcie na starcie”, cechy kandydatów ujawnione podczas rozmów oraz realny wpływ wsparcia, w tym finansowego na stopień i szanse realizacji proponowanych przedsięwzięć.

Do udziału w projekcie „Wsparcie na starcie” Komisja zakwalifikowała następujące osoby zamierzające rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą:

Numer formularza zgłoszeniowego :
12/DG/TIS/2009
40/DG/TIS/2009
44/DG/TIS/2009
48/DG/TIS/2009
51/DG/TIS/2009
53/DG/TIS/2009
54/DG/TIS/2009
62/DG/TIS/2009
84/DG/TIS/2009
87/DG/TIS/2009
99/DG/TIS/2009
111/DG/TIS/2009
112/DG/TIS/2009
134/DG/TIS/2009
138/DG/TIS/2009
143/DG/TIS/2009
153/DG/TIS/2009
158/DG/TIS/2009
164/DG/TIS/2009
169/DG/TIS/2009

Decyzja o uczestnictwie w projekcie nie jest jednoznaczna z otrzymaniem dofinansowania. Każdy z kandydatów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach i przygotowania biznesplanu. Jego ocena decydować będzie o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała dodatkowo na listę rezerwową 10 osób w przypadku zwolnienia się miejsca w grupie zakwalifikowanych uczestników. O ewentualnym uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność na poniższej liście. Osoby z listy rezerwowej mają możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu.

Kolejność nabycia pełnego prawa do uczestnictwa - Numer formularza zgłoszeniowego
1- 148/DG/TIS/2009
2 - 165/DG/TIS/2009
3 - 42/DG/TIS/2009
4 - 142/DG/TIS/2009
5 - 30/DG/TIS/2009
6 - 28/DG/TIS/2009
7 - 146/DG/TIS/2009
8 - 20/DG/TIS/2009
9 - 22/DG/TIS/2009
10 - 18/DG/TIS/2009


Jednocześnie informujemy, iż decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

18 grudnia


Informujemy, iż komisja rekrutacyjna po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych dnia 18.12 podjęła decyzję o przyjęciu do udziału w projekcie osób chcących rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą. Listę uczestników opublikujemy niebawem.

14 grudnia


Do drugiego etapu oceny merytorycznej (rozmowy kwalifikacyjnej)
zakwalifikowały się następujące osoby :

Numer zgłoszenia :
2/DG/TIS/2009
4/DG/TIS/2009
6/DG/TIS/2009
8/DG/TIS/2009
10/DG/TIS/2009
11/DG/TIS/2009
12/DG/TIS/2009
13/DG/TIS/2009
14/DG/TIS/2009
15/DG/TIS/2009
16/DG/TIS/2009
18/DG/TIS/2009
20/DG/TIS/2009
21/DG/TIS/2009
22/DG/TIS/2009
23/DG/TIS/2009
25/DG/TIS/2009
26/DG/TIS/2009
27/DG/TIS/2009
28/DG/TIS/2009
30/DG/TIS/2009
32/DG/TIS/2009
33/DG/TIS/2009
34/DG/TIS/2009
35/DG/TIS/2009
36/DG/TIS/2009
37/DG/TIS/2009
39/DG/TIS/2009
40/DG/TIS/2009
41/DG/TIS/2009
42/DG/TIS/2009
44/DG/TIS/2009
45/DG/TIS/2009
46/DG/TIS/2009
47/DG/TIS/2009
48/DG/TIS/2009
49/DG/TIS/2009
51/DG/TIS/2009
52/DG/TIS/2009
53/DG/TIS/2009
54/DG/TIS/2009
56/DG/TIS/2009
57/DG/TIS/2009
59/DG/TIS/2009
60/DG/TIS/2009
62/DG/TIS/2009
63/DG/TIS/2009
66/DG/TIS/2009
67/DG/TIS/2009
68/DG/TIS/2009
69/DG/TIS/2009
70/DG/TIS/2009
72/DG/TIS/2009
73/DG/TIS/2009
74/DG/TIS/2009
75/DG/TIS/2009
79/DG/TIS/2009
80/DG/TIS/2009
82/DG/TIS/2009
84/DG/TIS/2009
86/DG/TIS/2009
87/DG/TIS/2009
88/DG/TIS/2009
89/DG/TIS/2009
90/DG/TIS/2009
92/DG/TIS/2009
94/DG/TIS/2009
95/DG/TIS/2009
96/DG/TIS/2009
98/DG/TIS/2009
99/DG/TIS/2009
100/DG/TIS/2009
102/DG/TIS/2009
103/DG/TIS/2009
104/DG/TIS/2009
105/DG/TIS/2009
106/DG/TIS/2009
109/DG/TIS/2009
110/DG/TIS/2009
111/DG/TIS/2009
112/DG/TIS/2009
113/DG/TIS/2009
114/DG/TIS/2009
115/DG/TIS/2009
116/DG/TIS/2009
117/DG/TIS/2009
118/DG/TIS/2009
119/DG/TIS/2009
122/DG/TIS/2009
123/DG/TIS/2009
125/DG/TIS/2009
126/DG/TIS/2009
127/DG/TIS/2009
128/DG/TIS/2009
129/DG/TIS/2009
130/DG/TIS/2009
131/DG/TIS/2009
132/DG/TIS/2009
133/DG/TIS/2009
134/DG/TIS/2009
135/DG/TIS/2009
138/DG/TIS/2009
141/DG/TIS/2009
142/DG/TIS/2009
143/DG/TIS/2009
144/DG/TIS/2009
146/DG/TIS/2009
148/DG/TIS/2009
153/DG/TIS/2009
154/DG/TIS/2009
155/DG/TIS/2009
157/DG/TIS/2009
158/DG/TIS/2009
159/DG/TIS/2009
161/DG/TIS/2009
163/DG/TIS/2009
164/DG/TIS/2009
165/DG/TIS/2009
169/DG/TIS/2009
170/DG/TIS/2009
172/DG/TIS/2009
173/DG/TIS/2009


Do drugiego etapu oceny merytorycznej (rozmowy kwalifikacyjnej)
nie zakwalifikowały się następujące osoby :

Numer zgłoszenia :
1/DG/TIS/2009
3/DG/TIS/2009
5/DG/TIS/2009
7/DG/TIS/2009
9/DG/TIS/2009
17/DG/TIS/2009
19/DG/TIS/2009
24/DG/TIS/2009
29/DG/TIS/2009
31/DG/TIS/2009
38/DG/TIS/2009
43/DG/TIS/2009
50/DG/TIS/2009
55/DG/TIS/2009
58/DG/TIS/2009
61/DG/TIS/2009
64/DG/TIS/2009
65/DG/TIS/2009
71/DG/TIS/2009
76/DG/TIS/2009
77/DG/TIS/2009
78/DG/TIS/2009
81/DG/TIS/2009
83/DG/TIS/2009
85/DG/TIS/2009
91/DG/TIS/2009
93/DG/TIS/2009
97/DG/TIS/2009
101/DG/TIS/2009
107/DG/TIS/2009
108/DG/TIS/2009
120/DG/TIS/2009
121/DG/TIS/2009
124/DG/TIS/2009
136/DG/TIS/2009
137/DG/TIS/2009
139/DG/TIS/2009
140/DG/TIS/2009
145/DG/TIS/2009
147/DG/TIS/2009
149/DG/TIS/2009
150/DG/TIS/2009
151/DG/TIS/2009
152/DG/TIS/2009
156/DG/TIS/2009
160/DG/TIS/2009
162/DG/TIS/2009
166/DG/TIS/2009
171/DG/TIS/2009
174/DG/TIS/200911 grudnia


Wyniki pierwszego etapu oceny merytorycznej oraz lista wniosków, którzy autorzy przeszli do etapu rozmów kwalifikacyjnych opublikowane zostaną po 21 grudnia.9 grudniaInformujemy, iż termin składania formularzy rekrutacyjnych osób zainteresowanych zalożeniem spółdzielni socjalnych został przedłużony do dnia 16 grudnia do godziny 15.308 grudnia


Na etapie weryfikacji formalnej odrzucono wnioski o numerach:
167/DG/TIS/2009
168/DG/TIS/2009
175/DG/TIS/2009
O przyczynach odrzucenia wniosków wnioskodawcy zostali poinformowani
drogą listowną7 grudnia


W związku z dużym zainteresowaniem projektem, a tym samym znaczną ilością złożonych formularzy rekrutacyjnych,

przedłużony został czas rozpatrywania formularzy

dotyczących dofinansowania indywidualnej działalności gospodarczej. W ramach naboru wpłynęło 175 zgłoszeń z czego ocenę formalną przeszło pozytywnie 172 formularze.
W chwili obecnej trwają prace w ramach I etapu oceny merytorycznej. O wynikach i zakwalifikowaniu się do II etapu oceny merytorycznej będą Państwo informowani na bieżąco drogą telefoniczną.


1 grudnia


Termin składania formularzy rekrutacyjnych dotyczących

ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH (TYLKO!!!)

został przedłużony do 7 grudnia do godziny 15:30 (decyduje data wpływu). Złożenie jakiegokolwiek innego formularza oznaczać bedzie niespełnienie wymogów formalnych oraz automatyczne odrzucenie wniosku.


16 listopad


Ze względu na duże zainteresowanie, termin składania formularzy rekrutacyjnych został przedłużony do 1 grudnia do godziny 15:30 (decyduje data wpływu).
2 listopad


Z przyjemnością informujemy, iż Towarzystwo Integracji Społecznej realizuje projekt:

„Wsparcie na starcie”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze szczegółami projektu oraz zasadami rozpoczetej rekrutacji. Dodatkowych informacji udziela:
Pani Angelika Zamkotowicz, tel. 68 327 18 63; Era:787 620 771.Projekt skierowany jest do osób chcących założyć indywidualną działalność gospodarczą lub spółdzielnię socjalną.Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną projektu.
Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu, dostępnym w zakładce Dokumenty do pobrania. Przed jego wypełnieniem prosimy o zapoznanie się również z pozostałymi dokumentami, określającymi warunki udziału w projekcie i kryteria oceny tj:
· Zasadami realizacji projektu,
· Regulaminem rekrutacji,
· Kartą oceny formalnej,
· Kartą oceny merytorycznej (działalność gospodarcza),
· Kartą oceny merytorycznej (spółdzielnia socjalna),
· Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej.

UWAGA: Przy wypełnianiu formularza prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż inny formularz obowiązuje osoby chcące założyć działalność gospodarczą, zaś inny zgłaszające chęć utworzenia spółdzielni socjalnej.
Kandydaci składają formularze rekrutacyjne wraz z kopią dowodu osobistego w terminie od 02.11.2009 r. do 23.11.2009 r. do godziny 15.00 w siedzibie projektodawcy tj.

Towarzystwo Integracji Społecznej
ul. Drzewna 13 (wejście od ul. Sowińskiego)
65-060 Zielona Góra.


Formularze można składać osobiście lub pocztą (przesyłką poleconą) lub przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu. Zgłoszenia w biurze projektu przyjmowane są w pokoju nr 3, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 do 15.30.
Prosimy o dostarczanie kompletnych formularzy (wypełnione wszystkie pola, złożony podpis itp.). Jednocześnie informujemy ,iż pracownicy Towarzystwa Integracji Społecznej nie mogą wypełniać za Państwa poszczególnych pól formularza, co spowodowane jest koniecznością zachowania równych szans dla wszystkich uczestników projektu.
Dodatkowych informacji udziela Pani Angelika Zamkotowicz, tel. 68 327 18 63; Era:787 620 771.