Zespół

Zarząd


  • Prezes - Jerzy Ziółkowski
  • Z-ca prezesa - Marzena Góraj
  • Z-ca prezesa - Agnieszka Popławska
  • Sekretarz - Emilia WilczyńskaKomisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Tatiana Guss

Piotr Wolny

Jarosław Żaguń


Klub Abstynenta Krokus

Przewodniczący - Mirek Słoboda

Zastępca - Piotr Wolny

Jerzy Ziółkowski


Klub Silni Duchem - niepełnosprawni

Przewodnicząca –Dorota Złotek

Zastępca –Michał Mordowski