Aktualności i wydarzenia

ostatnia aktualizacja działu : 16.04.2015


Nowa Strona Internetowa TIS

Od dziś pod adresem tis.pomoc.org.pl dzała nasza nowa strona internetowa. Zapraszamy Serdecznie do odwiedzin


Walne Zebranie

Walne Zebranie członków Towarzystwa Integracji Społecznej odbędzie się 10 Kwietnia 2015 roku o godzinie 17:00 pierwszy termin, drugi termin o godzinie 17:30 w siedzibie TIS w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa Integracji Społecznej.


Miting Informacyjny w Plenerze

W dniu 19-07-2014 (sobota) o godz. 16.00 w Ciborzu przy oddziale zamkniętym nr. 1 odbędzie się miting informacyjny,
a po mityngu zapraszamy wszystkich Gości
na pieczenie kiełbasek przy ognisku

Gorąco zapraszamy
Organizatorzy:
Towarzystwo Integracji Społecznej
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Dromader "


Walne Zebranie

Walne Zebranie członków Towarzystwa Integracji Społecznej odbędzie się 16 Maja 2014 roku o godzinie 17:00 pierwszy termin, drugi termin o godzinie 17:30 w siedzibie TIS w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa Integracji Społecznej.


Zaproszenie na wigilię

Towarzystwo Integracji Społecznej zaprasza członków klubu KROKUS na wigilię która odbędzie się dnia 20 grudnia 2013r o godzinie 17.00 w siedzibie firmy.

Serdecznie zapraszamyNABÓR NA STANOWISKA PRACY 10.06.2013 r.

Nabór dotyczy stanowisk kadry nauczycielskiej i pomocniczej
Poszukujemy chętnych do podjęcia pracy na następujących stanowiskach:

 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego pełniący obowiązki dyrektora placówki
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Nauczyciel zajęć dodatkowych– logopeda
 • Nauczyciel wychowania muzycznego i rytmiki w przedszkolu
 • Nauczyciel języka obcego w przedszkolu – j. angielski
 • Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom w załączniku

Serdecznie zapraszamyProtokół z Obrad Walnego Zebrania
Towarzystwa Integracji Społecznejw Zielonej Górze

Zielona Góra 4 kwietnia 2013 r.
Pierwszy termin godz. 17:00
Drugi termin godz. 17:30
Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie.

W Walnym Zebraniu uczestniczyło jedenastu członków Towarzystwa Integracji Społecznej.
1. Prezes Jerzy Ziółkowski rozpoczyna zebranie witając wszystkich zgromadzonych i proponuje wybrać Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
2. Jerzy Ziółkowski zaproponował kandydaturę Andrzeja Kotarskiego na Przewodniczącego Walnego Zebrania i kandydaturę Agnieszki Popławskiej na Sekretarza Walnego Zebrania. Głosowanie: w/w kandydatury przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski przedstawił porządek obrad.
a) Wybór Komisji Skrutacyjnej
b) Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa Integracji Społecznej i propozycje działania na 2013 r.
c) c) Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa Integracji Społecznej. Przedstawienie bilansu, informacji dodatkowej, rachunku wyników i sprawozdania merytorycznego za rok 2012
d) d) Opinia Komisji Rewizyjnej o działaniu Zarządu TIS i Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu
e) Wolne wnioski
f) Zakończenie Zebrania
4. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski proponuje wybrać Komisję Skrutacyjną.
5. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski proponuje następujące kandydatury Tomasz Ekstowicz i Piotr Wolny Głosowanie: w/w kandydatury przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
6. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski poprosił Agnieszkę Popławską o krótkie sprawozdanie z działalności TIS i informację na temat planów stowarzyszenia na rok 2013.
7. Agnieszka Popławska przedstawiła sprawozdanie z działalności TIS, w którym m.in. wymieniła sukcesy Towarzystwa Integracji Społecznej. Pierwszym było uzyskanie dofinansowania na realizację projektu „Silni Duchem II” skierowanego do osób niepełnosprawnych (okres realizacji 01.12.2012 – 30.11.2014). Kolejnym było uzyskanie dofinansowania na realizację projektu „Dzieci i rodzice na tajemniczej wyspie skarbów”. Towarzystwo Integracji Społecznej realizować będzie projekt w okresie od 01.06.2013 do 30.06.2015. Miejscem realizacji będzie Świdnica, a głównym celem projektu utworzenie punktu przedszkolnego.
8. Krzysztof Sardakowski poinformował również o zrealizowaniu przez TIS mniejszych projektów finansowanych z Biura Pełnomocnika ds. problemów alkoholowych takich jak: 1. Odkrywanie wartości życia bez narkotyków, 2. Krokus to trzeźwość i rozwój – zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych. 3. Działalność Klubu Abstynenta Krokus – Gospodarz Klubu, 4. Punkt edukacyjno – konsultacyjny – Telefon Zaufania. Dodał również, że Towarzystwo Integracji Społecznej to stowarzyszenie „żyjące” dla swoich członków. Przedstawił również plany na rok 2013 – „plany to przede wszystkim pisanie projektów tych dużych i tych mniejszych”, spotkania klubów imprezy kulturalne i integracyjne.
9. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski poprosił Główną Księgową Stowarzyszenia Danutę Stefaniak o przedstawienie bilansu za rok 2012. Główna Księgowa Danuta Stefaniak poinformowała zgromadzonych o sytuacji finansowej Stowarzyszenia, przedstawiając jednocześnie bilans za rok 2012.
10. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski prosi Członka Komisji Rewizyjnej Piotra Wolnego o opinię dotyczącą działań Zarządu TIS w roku 2012.
11. Członek Komisji Rewizyjnej Piotr Wolny po sprawdzeniu dokumentów (bilansu, sprawozdania, rachunku wyników i wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu) rekomenduje za udzieleniem absolutorium Zarządowi. Głosowanie: przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
12. Komisja rewizyjna (w składzie Piotr Wolny i Jarosław Żoguń) udzieliła Absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia życząc powodzenia w dalszej działalności.
13. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski ogłosił zakończenie zebrania, gdyż nie było wolnych wniosków.

Na tym Walne Zebranie zakończono.


Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu/pomieszczeń na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego - 22.04.2013

Towarzystwo Integracji Społecznej zaprasza wszystkich chętnych do składania ofert na wynajem lokalu/pomieszczeń na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.Spotkanie informacyjne z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”.

W dniu 5 kwietnia 2013 r. Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze (I piętro – wejście od ul. Wazów). Spotkanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z województwa lubuskiego – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pracujących. Celem spotkania jest przedstawienie możliwości udziału w projektach unijnych, dających osobom niepełnosprawnym szansę na odbycie szkoleń, staży czy zdobycie nowych kwalifikacji, które w konsekwencji ułatwią im wejście na rynek pracy. Uczestnikom przekazane zostaną także informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na założenie działalności gospodarczej czy dofinansowanie do wyposażenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Nie zabraknie również dobrych praktyk – przykładów projektów dofinansowanych ze środków UE, których głównym celem była aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz budowanie wsparcia w ich otoczeniu. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 3 kwietnia 2013 r. do godziny 12:00 na adres mailowy: infoue@lubuskie.pl. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres email. Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 68 4565 499. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa


Walne Zebranie

Walne Zebranie członków Towarzystwa Integracji Społecznej odbędzie się 4 kwietnia 2013 roku o godzinie 17:00 pierwszy termin, drugi termin o godzinie 17:30 w siedzibie TIS w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa Integracji Społecznej.Oferta - nabór "Silni Duchem II"

W związku z planowanym rozpoczęciem szkoleń w ramach projektu „Silni Duchem II” Towarzystwo Integracji Społecznej ogłasza nabór na następujące stanowiska:


 • Pracownik ds. organizacji szkoleń i doradztwa

  Do zadań pracownika należeć będzie m.in. kontakt z Beneficjentami Ostatecznymi, organizacja sesji wyjazdowych, obecność podczas sesji wyjazdowych jako opiekun grupy prowadzenie dokumentacji ze szkoleń, warsztatów i doradztwa organizacja doradztwa

 • Doradca zawodowy – doradztwo grupowe

  Do zadań doradcy zawodowego należeć będzie m.in. tworzenie Indywidualnych Planów Działania przygotowanie Beneficjentów Ostatecznych do indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem

 • Doradca zawodowy – doradztwo indywidualne

  Do zadań doradcy zawodowego należeć będzie m.in. - realizacja Indywidualnych Planów Działania

 • Psycholog

  Do zadań psychologa należeć będzie : - określenie predyspozycji zawodowych Beneficjentów Ostatecznych, określenie posiadanych kompetencji oraz luk kompetencyjnych, określenie posiadanych zdolności itp.


Oferta powinna zawierać:

 • cv
 • opis doświadczenia w realizacji projektów PO KL


Oferty prosimy przesyłać:

 • pocztą tradycyjną na adres: Towarzystwo Integracji Społecznej, ul. Drzewna 13, 65-060 Zielona Góra
 • pocztą elektroniczną: t-i-s@wp.pl
 • lub osobiście w siedzibie Towarzystwa Integracji Społecznej, ul. Drzewna 13, 65-060 Zielona Góra


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzy Towarzystwo Integracji Społecznej


Oferta - nabór "Silni Duchem II"

W związku z planowanym rozpoczęciem projektu „Silni Duchem II” od 1 grudnia 2012 roku Towarzystwo Integracji Społecznej ogłasza nabór na następujące stanowiska:

 • Koordynator projektu
 • Pracownik biurowy
 • Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji

Oferta powinna zawierać:

 • cv
 • opis doświadczenia w realizacji projektów PO KL

Oferty prosimy przesyłać:

 • pocztą tradycyjną na adres: Towarzystwo Integracji Społecznej, ul. Drzewna 13, 65-060 Zielona Góra
 • pocztą elektroniczną: t-i-s@wp.pl
 • lub osobiście w siedzibie Towarzystwa Integracji Społecznej, ul. Drzewna 13, 65-060 Zielona Góra


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZaproszenie

Towarzystwo Integracji Społecznej, zaprasza do udziału w grupie terapeutycznej, dla osób uzależnionych, współuzależnionych od narkotyków, oraz członków rodzin, osób uzależnionych. Spotkania odbywać się będą w każdą środę o godz. 17.00.

Termin warsztatów terapeutycznych - 17.10.2012 - 19.12.2012

Nasz Adres:
Zielona Góra ul. Drzewna 13 / wejście od ul. Sowińskiego

Gorąco zapraszamy - tel. kontaktowy 68 327 18 63


Zadanie finansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej GórzeWalne Zebranie

Walne Zebranie członków Towarzystwa Integracji Społecznej odbędzie się 26 września 2012 roku o godzinie 17:00 pierwszy termin, drugi termin o godzinie 17:30 w siedzibie TIS w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa Integracji Społecznej.Protokół z Obrad Walnego Zebrania
Towarzystwa Integracji Społecznejw Zielonej Górze

Zielona Góra 10 luty 2012r.
Pierwszy termin godz. 17:00
Drugi termin godz. 17:30
Zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie.

W Walnym Zebraniu uczestniczyło dziewiętnastu członków Towarzystwa Integracji Społecznej.
1. Krzysztof Sardakowski rozpoczyna zebranie witając wszystkich zgromadzonych i proponuje wybrać Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
2. Krzysztof Sardakowski zaproponował kandydaturę Andrzeja Kotarskiego na Przewodniczącego Walnego Zebrania i kandydaturę Agnieszki Popławskiej na Sekretarza Walnego Zebrania. Głosowanie: w/w kandydatury przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski przedstawił porządek obrad.
a) Wybór Komisji Skrutacyjnej
b) Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa Integracji Społecznej i propozycje działania na 2012 r.
c) Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa Integracji Społecznej. Przedstawienie bilansu, informacji dodatkowej, rachunku wyników i sprawozdania merytorycznego za rok 2011
d) Opinia Komisji Rewizyjnej o działaniu Zarządu TIS i Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu
e) Zmiany w składzie Zarządu i w składzie Komisji Rewizyjnej
f) Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
g) Zmiany w Statucie TIS
h) Wolne wnioski
i) Zakończenie Zebrania
4. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski proponuje wybrać Komisję Skrutacyjną.
5. Sekretarz Agnieszka Popławska proponuje kandydatury Elżbiety Łuczak i Agaty Tumińskiej. Głosowanie: w/w kandydatury przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
6. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski poprosił Skarbnika Beatę Budzyńską o krótkie sprawozdanie z działalności TIS i informację na temat planów stowarzyszenia na rok 2012.
7. Skarbnik Beata Budzyńska poinformowała zgromadzonych o pomyślnym zakończeniu w roku 2011 dwóch dużych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego „Silni Duchem” i „Wsparcie na starcie”. Krzysztof Sardakowski poinformował również o zrealizowaniu przez TIS mniejszych projektów finansowanych z Biura Pełnomocnika ds. problemów alkoholowych takich jak „Małe Ciche” – wyjazd do Zakopanego, „2 – tygodniowy Obóz w Ciborzu”, „Noc Świętojańska”, „Drzonków – impreza integracyjna”, „Miting integracyjny” realizowany wspólnie z klubami abstynenckimi i grupami samopomocowymi, oraz „Ognisko na zakończenie lata” Dodał również, że Towarzystwo Integracji Społecznej to stowarzyszenie „żyjące” dla swoich członków. Przedstawił również plany na rok 2012 – „plany to przede wszystkim pisanie projektów tych dużych i tych mniejszych”, na spotkania klubów imprezy kulturalne i integracyjne.
8. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski poprosił Skarbnika Beatę Budzyńską o przedstawienie bilansu za rok 2011. Skarbnik Beata Budzyńska poinformowała zgromadzonych o sytuacji finansowej Stowarzyszenia, przedstawiając jednocześnie bilans za rok 2011.
9. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski prosi Członka Komisji Rewizyjnej Jadwigę Malinowską o opinię dotyczącą działań Zarządu TIS w roku 2011.
10. Członek Komisji Rewizyjnej Jadwiga Malinowska po sprawdzeniu dokumentów (bilansu, sprawozdania, rachunku wyników i wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu) rekomenduje za udzieleniem absolutorium Zarządowi. Głosowanie: przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
11. Komisja rewizyjna (w składzie Jadwiga Malinowska – Członek i Krystyna Józefacka Członek) udzieliła Absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia życząc powodzenia w dalszej działalności.
12. Krystyna Józefacka złożyła rezygnację z Członka Komisji Rewizyjnej.
13. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski przyjął rezygnację.
14. Jadwiga Malinowska złożyła rezygnację z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
15. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski przyjął rezygnację.
16. Zastępca Prezesa Jerzy Ziółkowski złożył wniosek o odwołanie Urszuli Kaweckiej z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej powód wykluczenie z członka TIS(§ 18 Statutu TIS) i o powołanie nowej Komisji Rewizyjnej. Głosowanie: w/w wnioski przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
17. Zastępca Prezesa Jerzy Ziółkowski zaproponował następujące kandydatury: Tatiana Guss, Piotr Wolny, Jarosław Żaguń. Głosowanie: w/w kandydatury przyjęto w głosowaniu jawnym (16 za, 3 wstrzymali się).
18. Krzysztof Sardakowski poinformował wszystkich zgromadzonych, iż dnia 01.02.2012 roku złożył na ręce Zarządu Towarzystwa Integracji Społecznej rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu.
19. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski złożył wniosek o dokooptowanie do Zarządu jednej osoby.
20. Zastępca Prezesa Jerzy Ziółkowski zaproponował kandydaturę Emilii Wilczyńskiej.
21. Zastępca Prezesa Marzena Góraj zaproponowała kandydaturę Krystyny Nyki. Głosowanie: za kandydaturą Emilii Wilczyńskiej głosowało w głosowaniu jawnym 14, 5 przeciw. Głosowanie: za kandydaturą Krystyny Nyki głosowało w głosowaniu jawnym 5, 14 przeciw. Decyzją Walnego Zebrania do Zarządu dokooptowano Emilię Wilczyńską.
22. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski ogłosił 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
23. Po przerwie ogłoszono ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  Zarząd TIS
 • Prezes Zarządu – Jerzy Ziółkowski
 • Zastępca Prezesa – Marzena Góraj
 • Zastępca Prezesa - Agnieszka Popławska
 • Skarbnik – Beata Budzyńska
 • Sekretarz Emilia – Wilczyńska
  Komisja Rewizyjna
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tatiana Guss
 • Członek Komisji Rewizyjnej - Piotr Wolny
 • Członek Komisji Rewizyjnej - Jarosław Żaguń


24. Prezes Zarządu Jerzy Ziółkowski poprosił Skarbnika Beatę Budzyńską o przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
25. Skarbnik Beata Budzyńska poinformowała zgromadzonych, iż proponuje aby zmianie uległ par. 20 i 21. Paragrafy te dotyczą liczby osób wchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia i liczby osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej.

Było: Zarząd 5 -7
Po zmianie: Zarząd 4-7
Było: Komisja Rewizyjna 3
Po zmianie: 2-3
Głosowanie: przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

26. Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Kotarski ogłosił zakończenie zebrania, gdyż nie było wolnych wniosków.

Na tym Walne Zebranie zakończono.


Komunikat ze spotkania roboczego
Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej

27 lutego 2012r. w Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie robocze Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Celem spotkania było podjęcie uchwał usprawniających działania Rady, jak również ustalenie planu działań Rady na najbliższy okres. Spotkanie otworzyła Izabela Kumor -Pilarczyk, Przewodnicząca Rady, która powitała uczestników i nawiązała do programu spotkania. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. przedstawiła Helena Guhl- współorganizator CIS i członek Stowarzyszenia „Krąg”. CIS powstało w 2005r.i prowadzone jest przez Stowarzyszenie „Krąg”. Celem CIS jest przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy i powrotu do czynnego życia zawodowego. Zadania związane z reintegracją zawodową uczestników realizuje 13 pracowników, w tym 7 instruktorów zawodu. Koszt działalności to ok. 800 tysięcy zł. rocznie, z czego 36% to dotacje ze strony miasta, 18% świadczenia usług przez uczestników zajęć. Za wynajem powierzchni Centrum opłaca czynsz miastu (w tym media) w wysokości ok.10 tys. zł. miesięcznie. H.Guhl podkreśliła, że współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp. w zakresie pozyskiwania środków z Funduszu Pracy na aktywizacje zawodową uczestników Centrum układa się bardzo dobrze. Po wysłuchaniu powyższej informacji zaproponowano kierownictwu CIS, że Rada Programowa dołączy pozytywną opinię do wniosku w sprawie zmniejszenia czynszu przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie CIS, sal dydaktycznych i pracowni.

W drugiej części spotkania, które poprowadziła Jadwiga Klimanowska reprezentująca sekretariat Partnerstwa –przedstawiła projekty uchwał mających zwiększyć skuteczność i jakość podejmowanych przez Radę działań. W tym celu zatwierdzono Zasady Działania Rady, które wraz z Komunikatem ze spotkania będą wysłane do sygnatariuszy Partnerstwa. Następnie podjęto dyskusję dotyczącą możliwości ewentualnego rozszerzenia strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze o zadania ekonomii społecznej. Członkowie Rady uznali, że rozwinięcie menu o Partnerstwo posłuży upowszechnianiu i promowaniu działań podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej realizowanych przez sygnatariuszy Partnerstwa. Małgorzata Jaskulska z Urzędu Marszałkowskiego podzieliła się wrażeniami z wizyty studyjnej w Wielkopolsce zorganizowanej przez Fundację „Barka” z Poznania. W wizycie udział wzięli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z województwa Lubuskiego. Jak podkreśliła, siłą ekonomii społecznej w Wielkopolsce jest lider społeczny i zaangażowanie władz lokalnych . Daniel Fąferko z Fundacji „Nasz Dom” nawiązał do stanowiska Rady Programowej skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego korekty „Planu Działania na rok 2012” w działaniu 7.2.2. w zakresie dotyczącym wzmocnienia w ramach konkursów istniejących spółdzielni socjalnych oraz bezpośredniej pomocy w zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Uzgodniono, że w przypadku braku możliwości zmian w zapisach „Planu działania na rok 2012” Rada wystąpi z kolejnym pismem, proponując uszczegółowienie zapisów w dokumentacji konkursowej w kierunku skierowania części środków na wzmocnienie działających już na lubuskim rynku podmiotów ekonomii społecznej. Istnieje obawa, że konkurs wygrają instytucje (np. spoza województwa), które będą zajmować się wyłącznie usługami prawnymi, księgowymi, marketingowymi, doradztwem i szkoleniami, a nie wzmocnią kapitałowo istniejących podmiotów. Izabela Kumor- Pilarczyk przedstawiła propozycję programu dwudniowej konferencji finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (planowany termin: 26-27 kwietnia 2012r.).

Konferencja organizowana jest przez Łużycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Żarach w ramach projektu pt.” Akademia Ekonomii Społecznej” Celem konferencji jest popularyzowanie ekonomii społecznej w województwie. Do współpracy przy organizacji konferencji zaproszono Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz członków Rady.

Podsumowując:
W ostatniej części spotkania uściślono zadania Rady Programowej. Są to przede wszystkim:

 • Promowanie ekonomii społecznej w regionie przy wykorzystaniu dostępnych możliwości w tym zakresie.
 • Realizowanie działań informacyjnych skierowanych do wójtów, burmistrzów, prezydentów i dyrektorów PUP ( zmiana świadomości).
 • Zorganizowanie wymiany doświadczeń z ekonomii społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnych.
 • Uczestniczenie w działaniach mających na celu uzyskanie wsparcia w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie ze strony lokalnych władz i parlamentarzystów.
 • Zorganizowanie szkoleń dla pracowników instytucji partnerskich.
 • Zorganizowanie spotkania roboczego sygnatariuszy Partnerstwa.
 • Zorganizowanie spotkania z ekspertami z dziedziny spółdzielczości socjalnej oraz konsultacje pogłębiające wiedzę z ekonomii społecznej.
Kolejne spotkanie Rady ustalono na drugą dekadę maja br. w Zielonej Górze. Sekretariat Partnerstwa –Jadwiga Klimanowska Gorzów Wlkp.,12.03.2012r.


Walne Zebranie

Walne Zebranie członków Towarzystwa Integracji Społecznej odbędzie się 10 lutego 2012 roku o godzinie 17:00 pierwszy termin, drugi termin o godzinie 17:30 w siedzie TIS w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa Integracji Społecznej.
Ognisko w Nadleśnictwie z „mini-wycieczką”

W dniu 29 października 2011 r. Towarzystwo Integracji Społecznej wraz z Klubem abstynenta „Krokus” zorganizowało dla wszystkich swoich członków oraz sympatyków „trzeźwego stylu życia” ognisko integracyjne oraz wycieczkę do wieży „Bismarcka”, położonej koło Wilkanowa (około 2 km) w Nadleśnictwie Zielonogórskim. Wycieczka i ognisko zostały zrealizowane pod nazwą ,,Mini wycieczka z atrakcjami, z ogniskiem integracyjnym”. W wycieczce wzięło udział około 30 osób. Uczestnicy spotkali się o godzinie 14.00 na parkingu Nadleśnictwa Zielona Góra około 0,5 km przed Wilkanowem. Z parkingu udaliśmy się na spotkanie z leśniczym, który w barwny sposób opisał nam faunę i florę, jaką można spotkać na terenie nadleśnictwa. Zaciekawieni uroczym widokiem jesiennego krajobrazu drzew i spadających liści, słuchając ciekawostek, jakie opowiadał nam leśniczy, postanowiliśmy udać się za nim ścieżką w głąb lasu. Gdy już większość z nas była zmęczona, zadecydowaliśmy o powrocie na szlak prowadzący do wieży ,,Bismarcka” . Idąc szlakiem zatrzymywaliśmy się co chwila, nie ze zmęczeni,a lecz z chęci lepszego poznania miejsca, w którym się znaleźliśmy. Wzdłuż szlaku, który wiódł nas w docelowym kierunku, zamieszczone były tabliczki informacyjne, które czytaliśmy z zapałem i zaciekawieniem. Niestety, wbrew naszym staraniom utrzymania całkowitej ciszy, nie udało nam się dostrzec wszystkich z wymienionych na tabliczkach gatunków ptaków. Musieliśmy zadowolić się widokiem potężnych wiekowych drzew i kilku ptaków. Około godziny 15.00 dotarliśmy do wieży ,,Bismarcka”, weszliśmy na nią. Widok, jaki się rozciągał, był niesamowity. Około godziny 15.30 naładowani nową energią i w dobrych humorach wyruszyliśmy w drogę powrotną. Gdy dotarliśmy na miejsce, szybko rozpaliliśmy ogień na ognisko. Nie mogliśmy się doczekać ciepłego posiłku z pieczonych nad ogniem kiełbasek. Zgromadziliśmy się wokół ogniska, zaczęliśmy zajadać, rozmawiać i śmiać się. Gdy zapadł zmrok, ktoś zaczął grać na gitarze, potem ktoś inny śpiewać, a po chwili cała okolica wiedziała, że naprawdę dobrze się bawimy.

Film i zdjęcia ze spotkania do obejrzenia tutaj.


Zadanie współfinansowane przez Biuro Pełnomocnika ds. PiRPA w Zielonej Górze.


Zapraszamy na „mini” wycieczkę z atrakcjami!

Towarzystwo Integracji Społecznej wraz z Klubem abstynenta „ Krokus ” (organizator) zaprasza wszystkich swoich członków oraz sympatyków „trzeźwego stylu życia” na wycieczkę w dniu 29-10-2011 do wieży „Bismarcka” położonej koło Wilkanowa (około 2 km) w nadleśnictwie Zielonogórskim.

Plan wycieczki

 • zbiórka i wyjście - Przysiółek Rybno/ parking Nadleśnictwa Zielona Góra, 0,5 km przed Wilkanowem, po prawej stronie drogi, o godz. 14.00
 • powrót do nadleśnictwa około godz. 15.30
 • godzina 15.45 rozpalenie ogniska i wspólne pieczenie kiełbasek
 • zakończenie imprezy przewidujemy po godzinie ...-tej.

Mile widziane produkty spożywcze, przyniesione z sobą (ciasto, sałatki)!!!


Gorąco Wszystkich Zapraszamy
Bliższych informacji udzielamy pod nr. tel. 68 327 18 63


Zadanie współfinansowane przez Biuro Pełnomocnika ds. PiRPA w Zielonej Górze.


Komunikat z WUP

Działania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej 19 września 2011r. w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się kolejne spotkanie robocze Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Spotkanie prowadziła Izabela Kumor- Pilarczyk – Przewodnicząca Rady. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Lubuskiego- Maciej Szykuła oraz posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Elżbieta Rafalska i Jan Kochanowski. Obecny był również wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego- Łukasz Hudziak. Na początek spotkania Wicemarszałek Maciej Szykuła przedstawił dobre praktyki w zakresie ekonomii społecznej stosowane w Wielkopolsce. Podkreślił, że działania realizowane przez podmioty ekonomii społecznej są w praktyce jedynym sposobem na aktywizację osób, które mają najmniejsze szanse na rynku pracy. Rada Programowa Partnerstwa powinna mocniej akcentować potrzebę wsparcia ekonomii społecznej, która służy budżetom samorządów miast i gmin. Dobrym przykładem działań partnerskich jest miasto i gmina Dobiegniew, gdzie dzięki zrozumieniu idei ekonomii społecznej powołano Centrum Integracji Społecznej. Wicemarszałek poinformował również, że po ponownym rozpoznaniu tematu zabezpieczenia środków na ekonomię społeczną na 2012r. ujęto w Planach Działań na 2012r. środki na Poddziałanie 7.2.2 (ekonomia społeczna). Następnie członkowie Rady Programowej przedstawili zaproszonym gościom problemy z jakimi borykają się realizując zadania w zakresie ekonomii społecznej. Najważniejsze z nich to m.in.: - należy wdrożyć wiedzę o ekonomii społecznej wśród pracowników samorządowych, - brak zapisów ustawowych na świadczenie usług przez powiatowe urzędy pracy w postaci doradztwa po rozpoczęciu działalności przez osoby bezrobotne w ramach spółdzielni socjalnych, - konieczna jest zmiana ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie „klauzuli społecznej”, - wymagana wysoka efektywność, co najmniej 70 % zatrudnienia, uniemożliwia pozyskiwanie przez powiatowe urzędy pracy środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na działania w zakresie ekonomii społecznej, należy przypisać pełnomocnikom ds. organizacji pozarządowych zatrudnionych w samorządach zadania z zakresu ekonomii społecznej, podnosząc ich kompetencje w tym zakresie, - powinna być wprowadzona standaryzacja usług świadczonych przez spółdzielnie socjalne, - powinny ulec zmianie regulaminy wewnętrzne samorządów w zakresie usług zlecanych do 14 .000 EURO. Stanowisko Parlamentarzystów w odniesieniu do przestawionej problematyki: Poseł Elżbieta Rafalska stwierdziła, że należy przenieść myślenie ekonomiczne na działania ekonomii społecznej. Koszty ponoszone przez samorządy na pomoc społeczną rosną wraz z opóźnianiem interwencji wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego powinna być upowszechniana świadomość o korzyściach z podejmowanych działań przez podmioty ekonomii społecznej na rzecz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Poseł Jan Kochanowski podkreślił, że samorządy powinny zlecać zadania podmiotom ekonomii społecznej. Poprzez działania ekonomii społecznej następuje wyciąganie ludzi z opieki społecznej. Następnie Jadwiga Klimanowska – reprezentująca Sekretariat Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, przedstawiła stan realizacji zadań informacyjno-konsultacyjnych w zakresie promowania idei ekonomii społecznej. W najbliższym okresie zostanie zorganizowane spotkanie wszystkich sygnatariuszy Partnerstwa, połączone z konsultacjami eksperckimi dot. zagadnień spółdzielczości socjalnej. Postanowiono zwiększyć częstotliwość spotkań członków Rady Programowej, minimum raz na dwa miesiące. Następnie Augustyn Wiernicki - Prezes Stowarzyszenia im. Brata Krystyna podzielił się 19 letnim doświadczeniem w działaniach na rzecz dobra dzieci, młodzieży oraz osób z obszaru wykluczenia społecznego. Na zakończenie spotkania Łukasz Hudziak wicedyrektor WUP przedstawił stan działań podmiotów ekonomii społecznej w województwie i zakończył spotkanie.
Oprac. Jadwiga Klimanowska - Sekretariat Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej


Spotkanie integracyjne w Ciborzu, przy ognisku!

O godzinie 17.00 w Ciborzu, przy oddziale nr 1, odbyło się spotkanie integracyjne , członków abstynenckiego klubu „Krokus” z Zielonej Góry, z osobami uzależnionymi od alkoholu, które podjęły terapię w szpitalu, i przebywają ma oddziale nr 1 ( Mężczyźni) i oddziale nr 18 (Kobiety). Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, prawie wszyscy uczestnicy, w trakcie imprezy, rozmawiali ze sobą o miejscu, w którym się znaleźli, o swoim uzależnieniu, problemach, i o wielu, wielu rzeczach i sprawach ze swojego dotychczasowego życia. Oczywiście, ognisko było miejscem, które skupiało najwięcej osób, przy nim pieczono kiełbaski i przy nim nawiązywano pierwsze rozmowy. Ognisko i spotkanie trwało ponad 3 godziny i zakończyło się o godz. 20.30, w całej imprezie wzięło odział około 40-stu osób.
Zdjęcia z ogniska do obejrzenia tutaj.


Zadanie współfinansowane przez Biuro Pełnomocnika ds. PiRPA w Zielonej Górze.


Zapraszamy na ognisko integracyjne w Ciborzu

Towarzystwo Integracji Społecznej wraz z Klubem Abstynenta „ Krokus ” zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia, oraz sympatyków ruchu trzeźwościowego na ognisko integracyjne. Ognidko odbędzie się w Ciborzu w dniu 30.07.2011. o godz. 17.00. Przy oddziale nr 1.W trakcie spotkania, zapewniamy poczęstunek ( kiełbaski, chleb, herbatę i kawę).
Serdecznie zapraszamy

Zadanie współfinansowane przez Biuro Pełnomocnika ds. PiRPA w Zielonej Górze.


Wakacje pod Namiotem - Obóz w Ciborzu, Lipiec 2011

Towarzystwo Integracji Społecznej wraz z Klubem abstynenta „Krokus”, organizuje w dniach 17.07 – 31.07.2011r. obóz w Ciborzu pod namiotami. bliższe informacje pod nr Tel. 68 327 18 63.
Zapraszamy


Noc Świętojańska

Późnym wieczorem a wczesną nocą, członkowie TIS-u oraz przyjaciele mieli przyjemność i radość, śpiewać, biesiadować i puszczać z nurtem rzeki przepiękne wianki z marzeniami… i zaczarowanymi ziołami. „Świętojanowanie” rozpoczęło się od rozpalenia ogniska, czynu tego dokonał nasz człowiek -orkiestra, Jarosław. Gdy ognisko zaczęło się palić, wtedy kto żyw, zabrał się za pieczenie kiełbasek, chleba i innych przysmaków. Gdy tak trochę podjedliśmy, jedni stojąc, inni wygodnie siedząc, zaczęliśmy, tak po cichu, najpierw mruczeć, nucić, aż w końcu coraz śmielej i głośniej śpiewać biesiadne piosenki. W takim nastroju i klimacie, biesiadnicy (duzi i mali) zaczęli wypisywać na karteczkach swoje najskrytsze marzenia, a następnie podchodziliśmy do wody i ze wzruszeniem u niektórych, widziałem to) i nadzieją w sercu, że… życzenie się spełni, puszczaliśmy wianki po wodzie. Chcieliśmy jeszcze, na zakończenie „Świętojanowania”, puścić w powietrze „Ogniste Lampiony”, ale pogoda, a konkretnie wiatr, uniemożliwił nam to. ….szkoda, ponieważ mogła to być kolejna fajna „atrakcja” tego wieczoru. Noc Świętojańska, którą przygotowaliśmy, skończyła się późnym wieczorem. Na twarzach odjeżdżających osób widziałem uśmiech i zadowolenie, a wielu z nich kończyło zdania, mówiąc, do następnego razu, do kolejnego Świetajanowania, i że było fajowo… …no cóż, mi chyba też nie pozostaje nic innego powiedzieć, jak to, że bawiłem się świetnie i do następnego roku…


Zadanie współfinansowane przez Biuro Pełnomocnika ds. PiRPA w Zielonej Górze.


Zaproszenie na „Noc Świętojańską”

Towarzystwo Integracji Społecznej wraz z Klubem Abstynenta „ Krokus ” zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia, oraz sympatyków ruchu trzeźwościowego na imprezę plenerową pn. Noc Świętojańska Impreza rozpocznie się 24 czerwca o godz. 19.00 w Tarnawie, nad Odrą, koło Zaboru.

W trakcie spotkania przewidujemy:

 • puszczanie wianków
 • ognisko
 • poczęstunek
 • dobrą zabawę

Szczegółowe informacje pod nr tel. 68 327 18 63.


Zadanie współfinansowane przez Biuro Pełnomocnika ds. PiRPA w Zielonej Górze.


Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu "Silni Duchem"

Dnia 17 maja 2011r. w restauracji „Wrzos” odbyła się konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu "Silni Duchem". Na konferencję przybyli w licznym gronie beneficjenci projektu , osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych oraz osoby współprowadzące projekt. Był również obecny Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Radosław Brodzik.
O godz. 10.00 oficjalnie rozpoczął konferencję Prezes Towarzystwa Integracji Społecznej Krzysztof Sardakowski .Na temat projektu wypowiadały się osoby koordynujące projekt Agnieszka Popławska i Beata Bednarek oraz inne osoby ,które przyczyniły się do realizacji projektu.
Przy miłej atmosferze wszyscy obejrzeli film nakręcony podczas 10-dniowych warsztatów w Drzonkowie oraz fragmenty z odbywanych przez uczestników projektu starzy i wolontariatów. Zaprezentowane zostały również zdjęcia .Osoby uczestniczące w konferencji otrzymały płyty z filmem i zdjęciami oraz broszurkę na temat projektu. Z pewnością te materiały pozwolą im nie jeden raz wrócić wspomnieniami do tego co razem przeżyli. Beneficjenci projektu wypowiadali się na temat swoich przeżyć i wspomnień . Po wspólnym obiedzie nadszedł czas na podziękowania i pożegnanie ze strony uczestników projektu. Konferencja została zakończona ok.godz. 14.00.
Zdjęcia do obejrzenia Tutaj


Majówka 2011

W dniu 12.05.2011. odbyło się pierwsze w tym roku „ Ognisko Integracyjne ” organizowane i współfinansowane przez T.I.S i Biuro ds. PiRPA w Zielonej Górze. Ognisko „rozpalone zostało” o godzinie 16.00 na terenie WOSiR , w Drzonkowie i paliło się nieprzerwanie, prawie do godziny 20.30. Z pewnością paliłoby się o wiele dłużej, gdyby nie zaczął padać deszcz, który po krótkim czasie zmienił się w ulewę, ( która, co niektórym biesiadnikom, powracającym na rowerach do domu) zmoczyła głowy, plecy .. i inne miejsca na ciele.
Wspólne biesiadowanie, jak łatwo obliczyć trwało ponad cztery godziny.
W tym czasie ( członkowie TIS-u, oraz zaproszeni goście, ponad 60 osób, od niecałego roczku do …. lat  ), piekli pyszne kiełbaski, dyskutowali na najprzeróżniejsze tematy, oczywiście nie obyło się bez dowcipów i śmiesznych anegdot z naszego codziennego życia (chwilami śmiechu było co nie miara). Ponadto, dodatkowymi atrakcjami, które niewątpliwie wzbogaciły naszą „Majówkę” był zaprzyjaźniony z naszym stowarzyszeniem, zespól, przy którym świetnie nam się tańczyło, a kilku osobom udało się nawet wypróbować swoich sil i zaśpiewać przy akompaniamencie zespołu. Nawet całkiem dobrze im to wychodziło, bo słyszałem głosy, że jeszcze dwie, trzy próby i mogliby śmiało pojechać na Festiwal do Opola i wystąpić z powodzeniem w koncercie „Debiuty”.
Kolejną z atrakcji była przejażdżka bryczką.
I tak jak wcześniej napisałem, o opowiadaniu dowcipów i anegdot, że prym wiedli dorośli uczestnicy naszej „Majówki”, to tym razem, przejażdżka bryczką,( zaprzęgniętą w dwa piękne kare konie, i powożoną przez młodą niewiastę), cieszyła się największym wzięciem wśród dzieci, młodzieży i co niektórych panów.
Podsumowując Majówkę w Drzonkowie, można śmiało powiedzieć ( opinie wielu osób ), że pierwsze ognisko integracyjne, udało się i spełniło oczekiwania uczestników.
P.s. Zdjęcia do obejrzenia Tutaj


Spotkanie integracyjne

Towarzystwo Integracji Społecznej zaprasza członków klubów na spotkanie integracyjne które odbędzie się 12 Maja 2011 r. od godziny 16 na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Dobra zabawa gwarantowana.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa Integracji Społecznej.


Zadanie współfinansowane przez Biuro Pełnomocnika ds. PiRPA w Zielonej Górze.
Bo ferie to nie nuda

Klub Wolontariatu działający przy Towarzystwie Integracji Społecznej zorganizował bal dla dzieci pt. "Bo ferie to nie nuda". Na początku mali goście mieli malowane twarze, a potem uczestniczyli w grach i zabawach. Dla wszystkich gości balu wolontariusze przygotowali mały poczęstunek oraz nagrody. Największe zainteresowanie wśród zebranych wzbudził wolontariusz na szczudłach. zdjęcia


WERNISAŻ

8 kwietnia 2011 o godz. 16:00 odbędzie się wernisaż prac plastycznych w piwnicy artystycznej kawon swoje prace prezentować będą:
- Agnieszka Jasińska
- Elżbieta Tomaszewska
- Jacek Stefaniak

Serdecznie zapraszamy


Walne Zebranie

Walne Zebranie członków Towarzystwa Integracji Społecznej odbędzie się 02 marca 2011 roku o godzinie 17:00 pierwszy termin, drugi termin o godzinie 17:30 w siedzie TIS w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa Integracji Społecznej.
Walne zgromadzenie wybrało nowy zarząd

Dnia 12 Stycznia 2011 roku walne zgromadzenie TIS wybrało nowy zarząd. Walne rozpoczeło się w II terminie ponieważ w I terminie nie zebrało się statutowe gremium. Osoby wybrane do zarządu znajdą państwo w zakładce nasz zespół. W walnym zgromadzeniu uczestniczyło 21 członków TIS.
Walne Zebranie

Walne Zebranie członków Towarzystwa Integracji Społecznej odbędzie się 12 stycznia 2011 roku o godzinie 17:00 pierwszy termin, drugi termin o godzinie 17:30 w siedzie TIS w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13.
Zamknięcie Lata 2010

Dnia 02.10.2010 roku w Raculce pod Zieloną Górą Towarzystwo Integracji Społecznej organizowało spotkanie integracyjne z okazji zakończenia lata. W spotkaniu udział brali członkowie i przedstawiciele wszystkich klubów naszego stowarzyszenia, a także przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej "Grono", oraz sympatycy. Zdjęcia oraz filmy z tego spotkania są dostępne w naszej galerii.
Uchwała Zarządu z dnia 24.09.2010

Zarząd Towarzystwa Integracji Społecznej informuje, iż wprowadza z dniem 01.10.2010 roku karty pracy dla wszystkich osób pracujących w naszym stowarzyszeniu. Karty Pracy należy składać u Marzeny Góraj na koniec każdego miesiąca. Karta Pracy będzie podstawą do wypłacania wynagradzania.
Dni Gronobrania 2010

W dniach od 06.08.2010 do 12.08.2010 roku w siedzibie Towarzystwa Integracji Społecznej odbędą się dni Gronobrania. Jest to święto będące alternatywą dni winobraniowych dla osób uzależnionych i ich bliskich. W ramach tego projektu odbędzie się szereg atrakcji min. mityng informacyjny, dzień sportowy, dzień z poezją, gronobraniowy rajd rowerowy itd. W sobotę odbędzie się zabawa taneczna. Na którą serdecznie zapraszamy naszych członków.
Ruszyło "SILNI DUCHEM"

Dzień 01 lipca 2010 r. jest oficjalnym dniem początku kolejnej edycji Projektu "SILNI DUCHEM", realizowanym przez Towarzystwo Integracji Społecznej w Zielonej Górze, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy na stronę Projektu www.niepelnosprawni.pomoc.org.pl
Sala dla Klubów

Zarząd Towarzystwa Integracji Społecznej z radością informuje, iż z dniem 01.07.2010 sala nr.4 przy ulicy Drzewnej jest do dyspozycji Klubów zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Jednocześnie zarząd prosi o pisemne pomysły co do zagospodarowania tej sali.
Walne Zebranie

Walne Zebranie członków Towarzystwa Integracji Społecznej odbędzie się 28 maja 2010 roku o godzinie 17:00 pierwszy termin, drugi termin o godzinie 17:30 w siedzie TIS w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13.
ZAPROSZENIE

8 maja w godz.10:00-17:00 w parku przy ul.Sowińskiego
odbędzie się -

BAL WOLONTARIUSZA

Bal wolontariusza to pierwsza w Zielonej Górze tego typu akcja. Jej celem jest promocja wolontariatu jako sposobu na spędzenie czasu wolnego oraz samorealizacji. Impreza ma charakter otwarty: każdy będzie mógł nie tylko pobawić się z nami, ale i dowiedzieć się jak zostać wolontariuszem, co może robić jako wolontariusz, jakie ma prawa i obowiązki oraz gdzie może pracować jako wolontariusz.
Głównym organizatorem jest KLUB WOLONTARIATU przy Towarzystwie Integracji Społecznej.
Imprezę wspomogą lokalne organizacje: PCK Zielona Góra, Bank Żywności w Zielonej Górze, Centrum Wolontariatu, oraz Ośrodek Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych przy Towarzystwie Walki z Kalectwem.

Atrakcje:

1. I zielonogórska rozgrywka w GETBOL oraz nauka gry
Getbol to nazwa gry i zarazem dyscypliny sportowej, pod wieloma względami podobnej do Football'u. Zaliczany jest do grona najmłodszych na świecie dyscyplin sportowych.

2. Mini zawody sportowe

3. Zajęcia plastyczne: orgiami, malowanie twarzy, maski

4. Zabawy z chustą animacyjną

5. Gra Wolontariusza- zostań pionkiem w grze planszowej

6. Stoiska informacyjne zielonogórskich organizacji pozarządowych współpracujących z wolontariuszami- pełne atrakcji i niespodzianek

7. Stoisko informacyjne „ Wolontariat- z czym to się je?” czyli garść informacji o wolontariacie połączone z poczęstunkiem

8. Zabawy muzyczne: karaoke, taniec i ruch

9. Pokaz grupy MotoSerca

10. Loteria fantowa

11. Stoisko dla gości- pokaż w co lubisz się bawić

Wszystkie zabawy odbywają się równolegle, tak by każdy znalazł dla siebie cos miłego. Ponadto każdy z przybyłych gości będzie mógł porozmawiać z wolontariuszami, którzy chętnie podziela się swoimi doświadczeniami.
INFORMACJA

Walne Zebranie członków Towarzystwa Integracji Społecznej odbędzie się 07.04.2010r. o godzinie 17:00 pierwszy termin, drugi termin o godzinie 17:30 w siedzie TIS w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13.
ZAPROSZENIE

10 marca Klub Wolontariatu działający przy Towarzystwie Integracji Społecznej, zaprasza na wystawę poświęconą tybetańskim więźniom politycznym.

Wystawa odbędzie się w piwnicach TIS na ul. Drzewnej 13 i wzbogacona będzie o koncert na rzecz pokoju w wykonaniu AlinKi Sarit (misy tybetańskie, chiński gong, wokal).

Przed wystawą zaplanowane są imrezy towarzyszące: od godz. 15.30, projekcja filmów o sytuacji w Tybecie (m.in. filmu "Poza Strachem")w kinie Newa przy ul. Kazimierza Wielkiego 21, w Zielonej Górze, od godz. 17.00, przemarsz przez deptak, od godz. 17.30, zbiórka w siedzibie TIS, gdzie będzie można złożyć podpisy pod petycją o uwolnienie jednego z więźniów Tenzina Delaka Rinpocze.


PROGRAM PROJEKCJI W KINIE NEWA:


Poza strachem (ang. Leaving fear behind) – bezprecedensowy, 25 minutowy dokument stworzony przez Tybetańczyków w Tybecie. Reżyserem jest Dhondup Łangczen, uwięziony w marcu 2008 r. i od tamtej pory przebywający w areszcie. Film dokumentuje poglądy zwykłych Tybetańczyków na Olimpiadę w Pekinie, warunki życia w Tybecie i politykę władz chińskich. Stanowi jedynie fragment z ponad 100 wywiadów przeprowadzonych w Tybecie. Premiera filmu odbyła się w Pekinie w przededniu rozpoczęcia Igrzysk – i została przerwana przez służby bezpieczeństwa. Polska premiera miała miejsce w listopadzie na Uniwersytecie Warszawskim, połączona z wizytą Gjalionga Tseringa – kuzyna reżysera i współproducenta filmu, który gościł w Polsce na zaproszenie Fundacji Inna Przestrzeń. Strona filmu: www.leavingfearbehind.com


Skradzione dziecko Tybetu (ang. Tibets Stolen Child) – 15 minutowy film poświęcony historii Genduna Czokji Nimy, XI Panczenlamy uprowadzonego w 1995 r. przez władze chińskie, oraz kwestiom wolności religii w Tybecie wraz z apelem o działanie płynącym od laureatów Pokojowej Nagrody Nobla takich jak Arc. Desmond Tutu. Film użyczony dzięki International Campaign for Tibet.


Przełamując mur cenzury (ang. Breaking the Wall of Silence) – 50 minutowy dokument poświęcony m.in. działalności radia Voice of Tibet – niezależnej rozgłośni nadającej na teren Tybetu, która nieustannie walczy z systemem cenzury i zagłuszania. Zdjęcia do filmu powstawały przed samą Olimpiadą w Pekinie i dokumentują reakcję świata na dramatyczne wydarzenia w Tybecie w marcu 2008 r. W 2008 roku Fundacja Inna Przestrzeń wydała książkę „Głos Tybetu. Za Wielkim murem cenzury” autorstwa Oysteina Alme, prezesa The Voice of Tibet Foundation – poświęconą cenzurze w Chinach. Wersja elektroniczna książki znajduje się do pobrania w dziale „Publikacje”. Film użyczony dzięki Mpower Media.

W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PROJEKTU „WSPARCIE NA STARCIE”
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO (PODDZIAŁANIE 6.2 PO KL) TOWARZYSTWO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POSZUKUJE:

DORADCY ZAWODOWEGO
wymagania:
- doświadczenie w zakresie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego.
- ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu doradztwa/poradnictwa zawodowego
- minimum roczny staż pracy jako doradca zawodowy
- mile widziane doradztwo w sektorze MŚP
PSYCHOLOGA
wymagania:
- ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii
-doświadczenie w zakresie coachingu, treningu grupowego i doradztwa biznesowego
- minimum roczny staż pracy jako psycholog
SPECJALISTY DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne
- doświadczenie w realizacji usług dla MSP i podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- minimum roczny staż zawodowy jako samodzielny doradca

CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: start@pomoc.org.pl Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi osobamiDnia 12 grudnia 2009r. o godz. 17.00 Fundacja Wzajemnej Pomocy ARKA
Oddział Zielona Góra zaprasza na aukcję prac artystycznych
ofiarowanych przez mieszkańców woj.lubuskiego,która odbędzię się
w Piwnicy Artystycznej KAWON w Zielonej Górze przy ul.Zamkowej


Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na paczki świąteczne dla dzieci objętych opieką fundacji ARKA.
Osoby chętne do przekazania dzieł artystycznych na aukcję
proszone są o kontakt tel. tel.kom.513 937 118.


Zapraszamy na stronę informacyjną projektu

"WSPARCIE NA STARCIE"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Znajdą na niej Państwo wszelkie informacje na temat projektu
Towarzystwo Integracji Społecznej, w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje:
1. Koordynatora projektu.
Od kandydatów oczekujemy:
1. Wykształcenia wyższego.
2. Doświadczenia w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS, w tym minimum 1 jako koordynator/dyrektor/kierownik projektu.
3. Znajomości procedur wdrażania POKL,
4. Umiejętności zarządzania zespołem,
5. Znajomości pakietu Office,
6. Odporności na stres,
7. Zaangażowania,
8. Dyspozycyjności.

2. Specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu.
Od kandydatów oczekujemy:
1. Wykształcenia wyższego.
2. Doświadczenia w rozliczaniu pod względem finansowym minimum 1 projektu współfinansowanego ze środków POKL.
3. Znajomości procedur wdrażania POKL, w tym zwłaszcza z zakresu finansów i monitorowania,
4. Znajomości pakietu Office,
5. Odporności na stres,
6. Zaangażowania,
7. Dyspozycyjności.

3.Specjalisty ds. merytorycznych.
Od kandydatów oczekujemy:
1. Wykształcenia wyższego.
2. Doświadczenia w realizacji projektów z zakresu wspierania przedsiębiorczości.
3. Znajomości pakietu Office,
4. Odporności na stres,
5. Zaangażowania,
6. Dyspozycyjności.

4. Specjalisty ds. administracyjnych.
Od kandydatów oczekujemy:
1. Wykształcenia średniego lub wyższego,
2. Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
3. Znajomości pakietu Office,
4. Umiejętności obsługi urządzeń biurowych,
5. Zdolnooci organizacyjnych,
6. Odporności na stres,
7. Zaangażowania,
8. Dyspozycyjności.

Zgłoszenia wraz z CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: TIS.biuro@gmail.com do 30 października

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.


Zapraszamy na wernisaż

Prace Aleksandry Sikory i Katarzyny Butycz

Piwnica Artystyczna KAWON, 24 października, godz. 17:00, wstęp bezpłatny


Z przyjemnością informujemy, że negocjacje związane z projektem „Wsparcie na Starcie” zostały zakończone. W piątek 4.09.2009 roku podpisaliśmy umowę na realizację projektu.

W chwili obecnej czekamy na przekazanie środków na realizację zadania, w związku z powyższym rozpoczęcie projektu planujemy w listopadzie.

Szczegółowe informacje będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej lub pod numerem telefonu: 068 327 18 63
INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 22 pażdziernika o godzinie 17:30 odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków TIS .
“GRONOBRANIE”

Drodzy Panowie, drogie Panie!
Zapraszamy Was na Gronobranie.
Co to jest? Spytacie moi mili.,
Odpowiemy wprost. Winobranie bez promili.
Różne dzieła literackie – dowiedzcie się więcej,
Przyjdźcie na “Przegląd twórczości abstynenckiej”.
Siódmego września o dziewiętnastej godzinie,
Zachwyt i radość prędko nie minie!
Dwa dni później o godzinie siedemnastej,
Niech nikt nie zamyka się w klatce ciasnej,
Lecz chwile te uczyni piękne i atrakcyjne,
Przychodząc na “Spotkanie integracyjne”.
Dwunastego września, na koniec Winobrania,
U nas nie zabraknie tańcowania.
Nie ma pogody na sanki i narty,
Więc przyjdźcie na “Bezalkoholowe party”!

(Szymon Cisowski)


Wszystkie w/w imprezy odbędą się w Towarzystwie Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13 (wejście od ul. Sowińskiego).

Serdecznie zapraszamy!INFORMACJA NT. ZMIAN FORMALNYCH

W związku nagłymi wydarzeniami osobistymi jednego z członków zarządu, a także proceduralnym wygaśnięciem mandatu w/w członka, informujemy, iż walne zgromadzenie zadecydowało o rozszerzeniu składu zarządu. Obecnie wygląda on następująco :

Prezes – Ita Szczepańska
Z-ca prezesa – Zbigniew Bralski
Z-ca prezesa - Maciej Kaleta
Skarbnik – Krzysztof Sardakowski
Sekretarz – Joanna Strzałkowska
Członek zarządu – Jerzy Ziółkowski
Członek zarządu – Karolina Skoczylas

Trwają prace proceduralne w celu formalnego aktualizowania powyższych danych.

Jednocześnie pragniemy zapewnić , iż wszelkie podjęte przez TIS zobowiązania realizowanie są w sposób zaplanowany i bez przeszkód.


ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac naszej artystki - Agaty Tumińskiej, która odbędzie się w dniach 26-27.06.2009. Prace podziwiać będzie można na zielonogórskiej starówce podczas X edycji Festiwalu Rock Nocą!

Wszystkim zainteresowanym zespół TIS życzymy udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń! :)ZAPROSZENIE

04.07.2009 roku o godzinie 17.00 w Piwnicy Artystycznej Kawon odbędzie się wystawa prac osób z niepełnosprawnością: Agaty Tumińskiej (www.agatatuminska.rdx.pl), rzeźb Jacka Stefaniaka, Środowiskowego Domu Samopomocowego i zbiorowych prac grupy Arteterapii „Przez twórczość do siebie”.

Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc dla chorego Mateusza. Wstęp wolny.ODBĘDZIE SIĘ...

Letni Obóz Terapeutyczny w Ciborzu w dniach 12.07 – 26.07.2009. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:

0 609-660-542 oraz (068) 327-18-63LUBUSKIE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ - pracownicy poszukiwani :

Poszukujemy pracownika do projektu LCES w charakterze specjalisty ds. szkoleń.

Poszukujemy pracownika do projektu LCES w charakterze animatora.

Poszukujemy pracownika do projektu LCES w charakterze specjalisty ds. monitoringu i promocji.

Poszukujemy pracownika do projektu LCES w charakterze koordynatora.

Poszukujemy pracownika do projektu LCES w charakterze dyrektora biura.

Poszukujemy pracownika do projektu LCES w charakterze księgowej.

Poszukujemy prawnika do projektu LCES.

Poszukujemy pracownika do projektu LCES w charakterze specjalisty ds. pozyskiwania funduszy w organizacji.

Poszukujemy pracownika do projektu LCES w charakterze specjalisty ds. marketingu w organizacji.

Dokumenty aplikacyjne prosze składać w siedzibie TIS

LUBUSKIE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

Z dniem 1 czerwca rusza projekt Lubuskie Centrum Ekonomii Społecznej, realizowany przez Towarzystwo Integracji Społecznej i Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej.

Celem głównym projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupą docelową są istniejące już i nowo powstające podmioty ekonomii Społecznej, działające na terenie lubuskiego (tj. stowarzyszenia, fundacje, organizacje samorządu gospodarczego, spółdzielnie, w tym socjalne, zakłady aktywności zawodowej, CISy, KISy).

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony projektu LCES, gdzie uzyskać można szczegółowe informacje.INFORMACJA

W związku z dużym zainteresowaniem projektem „Wsparcie na starcie” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Towarzystwo Integracji Społecznej informuje, iż działania w ramach projektu rozpoczną się dopiero we wrześniu. Wszelkie informacje dotyczące projektu uzyskać będzie można od dnia 1 września.Warsztaty "Masz głos, Masz wybór"

W środę, 17 czerwca, odbyły się pierwsze warsztaty w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór pt. „Samorząd w szkole. Teoria a praktyka”. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów szkolnych zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych - Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych PBO. Zajęcia prowadzone były między innymi przez wolontariuszy działających przy TIS i Banku Żywności. Przewidziane są kolejne warsztaty, które będą miały miejsce podczas wakacji.Wystawa prac plastycznych

W sobotę, 13 czerwca o godzinie 17.00 w restauracji Impresja, odbyła się wystawa prac plastycznych osób z niepełnosprawnością: grupy Arteterapii „Przez twórczość do siebie” z Domu Kultury Nowita, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arkadia” oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z ul. Anieli Krzywoń. Uczestnicy wystawy mieli również przyjemność podziwiania prac Agaty Tumińskiej oraz rzeźb Jacka Stefaniaka. Wydarzenie jest kontynuacją wystawy z 2 czerwca w 4 Różach dla Lucienie.Koalicja Organizacji Pozarządowych

W sobotę, 6 czerwca, odbyło się spotkanie sekretariatów koalicji organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W chwili obecnej koalicja liczy 27 organizacji i wciąż się rozrasta.Wystawa

We wtorek, 2 czerwca o godzinie 20.00 w 4 Różach dla Lucienie odbyło się uroczyste otwarcie galerii prac osób z niepełnosprawnością. Wystawione zostały rysunki Agaty Tumińskiej (działającej z ramienia TIS), rzeźby Jacka Stefaniaka i zbiorowe prace grupy Arteterapii „Przez twórczość do siebie” z Domu Kultury Nowita, pod kierownictwem Agnieszki Aleksandrowicz.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do późnych godzin wieczornych bawiło się około 100 uczestników – osób pełnosprawnych i tych z niepełnosprawnością oraz sponsorów, co było zasługą niesamowitego klimatu, jaki powstał podczas imprezy. Oczywiście nie obyło się również bez wzruszeń i emocji. Sprzedano pracę z grupy Arteterapii – piękny obraz przedstawiający Rodzinę.

Inicjatorki wystawy - Agata Tumińska i Elżbieta Tomaszewska zapowiadają już kolejne spotkanie, przewidziane na 13 czerwca o godzinie 17.00 w restauracji Impresja.

Serdecznie zapraszamy!Warsztaty Artystyczne

26 maja 2009 roku ruszyły Warsztaty Artystyczne, odbywające się w BWA, skierowane do osób z niepełnosprawnością, na których prezentowane są techniki sztuki współczesnej. Wrażenia uczestników pierwszego spotkania były pozytywne, choć nie ukrywali oni zaskoczenia. Za pomocą filmu, licznych rekwizytów, artystka prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczew, starała się przekazać, że warto żyć świadomie. Uczestnicy poddali się refleksjom na temat obejrzanego krótkiego filmiku, przekonali się, że obraz, rekwizyty i kolory są pewnym medium- środkiem przekazu, za pomocą którego można dotrzeć do odbiorców. Ponadto każdy z uczestników miał okazję zasadzić również swoje ziarenko grochu, którego wzrost podczas przyszłych zajęć będzie mógł obserwować. Refleksje każdego uczestnika dotyczące przebiegu zajęć posłużą do budowy kolejnych warsztatów.


Masz Głos, Masz Wybór

20 maja 2009r w Sali Sesyjnej Rady Miasta miała miejsce inauguracyjna konferencja akcji "Masz Głos Masz Wybór", organizowanej przez Bank Żywności i Towarzystwo Integracji Społecznej ( - jako partner), we współpracy z Fundacją im. S. Batorego.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych PBO), zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas”, pan Dobiesław Barczyński oraz przedstawiciele Fundacji im. S.Batorego Marek Solon-Lipiński, Magda Kołodziejczyk , którzy przyjechali do nas z Warszawy. Oczywiście nie zabrakło także przedstawicieli Towarzystwa Integracji Społecznej - prezesa Zbigniewa Barskiego, a także prezes Banku Żywności – Karoliny Skoczylas, która we współpracy z naszymi Wolontariuszami – Sylwią Foterek i Łukaszem Krasińskim poprowadzili spotkanie.

Było to dwugodzinne spotkanie, mające na celu skonfrontowanie teoretycznego działania samorządów uczniowskich z efektami ich poczynań – przedstawiono wyniki ankiet, zaprezentowano nagranie sondy ulicznej. Głównie mówiono o tym, iż uczniowie nie interesują się działalnością samorządów szkolnych, nie kontrolują ich i przede wszystkim, nie wiedzą czego powinni od ich członków oczekiwać.

W dalszych działaniach w ramach akcji "Masz Głos Masz Wybór" organizatorzy planują przeprowadzić serie warsztatów dla opiekunów i członków samorządów szkolnych, a na początku przyszłego roku szkolnego zamknąć całe przedsięwzięcie przeprowadzając w wybranych Zielonogórskich szkołach kampanie wyborcze. Trzymamy kciuki za pomyślny przebieg akcji!.


Zjazd Rodzin Abstynenckich

W dniach 27.04 – 03.05.2009 odbył się Zjazd Rodzin Abstynenckich w miejscowości Małe Ciche (k. Zakopanego), w którym wzięli udział także członkowie Klubu Abstynentów „Krokus” działającego przy Towarzystwie Integracji Społecznej.

O godzinie 18.00 nastąpiło otwarcie Zlotu, wieczorem natomiast miał miejsce w wieczorek integracyjny oraz otwarty nocny miting AA.

Drugi dzień Zlotu był „Dniem Turystycznym”, podczas którego, w zależności od chęci oraz kondycji, można było wyruszyć na tatrzańskie trasy – od Morskiego Oka począwszy, poprzez Halę Gąsienicową i Jaskinię Mroźną, na Sarniej Skale skończywszy (należy zauważyć, że wybór tras oraz punktów docelowych był bardzo duży).

Kolejne 2 dni odbyły się pod hasłem „Dnia Rozwoju Osobistego – Rozwoju Duchowego oraz Rekreacji i Sportu Rodzinnego (zdrowy duch w zdrowym ciele). Uczestnicy mogli wziąć udział w wykładach, seminariach i spotkaniach pod tytułem „Coś dla Ducha”, podzielić się swoimi rozważaniami w refleksyjno – dyskusyjnych grupach oraz uczestniczyć w bloku zabaw i gier rekreacyjno – sportowych. W cyklu „Coś dla Ducha” podejmowane tematy, to między innymi: „Od zależności osobowej do osobowej dojrzałości” (dr. I. Karczmarek), „Jak sobie radzić z depresją” (dr n. med. I. Koszewska), „Jest Ci trudno? Poznaj siebie!” (dr A. Kłodecki), „Każdy ma olbrzyma w sobie. Jak go w sobie obudzić i zaprząc do pracy” (mgr G. Płachcińska), „Rozwój duchowości – motywacja w procesie trzeźwienia” (ks. W. Ignasia). Cykl ten prowadzony był pod kątem przewodniego hasła Zlotu „Pokonywanie trudności – SZANSĄ na lepsze życie”. Spotkania, wykłady, prelekcje i prezentacje miały wymiar praktyczny, tak aby zlotowicze mogli wykorzystać uzyskane wiadomości w swoim normalnym życiu.

Niedziela była Dniem Skupienia, Refleksji i Zadumy nad przeszłością oraz wyborem dalszej drogi życiowej na przyszłość. Uczestnicy Zlotu wzięli udział we wspólnej mszy na Rubinowej Polanie, na której zebrało się około 800 osób. Był to jednocześnie ostatni dzień Zlotu, w którym członkowie Klubu Abstynentów „Krokus” brali udział. Odnowieni duchowo, pełni sił i optymizmu oraz wrażeń po tatrzańskich wędrówkach, powrócili do Zielonej Góry i wyczekują kolejnego, przyszłorocznego Zlotu w Małem Cichem.


Ogłoszenie

Pracownica TIS – Angelika - udziela porad praktycznego korzystania z komputera dla wszystkich chętnych członków Towarzystwa Integracji Społecznej oraz uczestników grup samopomocowych, działających przy TIS. Najbliższy dyżury: 21.05. 2009 (czwartek) od godziny 15.00 do 17.00. Serdecznie zapraszamy!


Kwiecień 2009

W piątek rano, 24.04.09 roku odbył się wyjazd grupy Klubu Kobiet Kreatywnych Garbusek do miejscowości Tarnowa Jezierna. W pałacyku położonym na malowniczym wzgórzu uczestniczki wyjazdu przez 2 dni brały udział w warsztatach psychologicznych i terapeutycznych. Nie brakowało również atrakcji – organizatorka, Halina Waszkiewicz, w piątek przygotowała dla pań niespodziankę, „piracką” imprezę integracyjną. W sobotnie popołudnie natomiast odbyło się grillowanie na świerzym powietrzu, a później chętne panie miały okazję skorzystać z sauny i jacuzzi.


Pomocna dłoń - Marzec 2009

13 marca 2008 roku, w Zespole Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze, odbył się festiwal "Pomocna Dłoń". Całe przedsięwzięcie miało na celu prezentacje organizacji, instytucji, poradni działających na rzecz młodzieży oraz rodzin w naszym mieście i regionie. Towarzystwo Integracji Społecznej także gościło na festiwalu, zapoznając odwiedzających z prowadzonymi przez siebie projektami, działaniami, jak i promocją Banku Drugiej Ręki, Banku Żywności i Klubu Wolontariatu.
Towarzystwo Integracji Społecznej z Zielonej Góry serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą działania w ramach projektu “Więcej. Lepiej, Razem- Sieć partnerstw na rzecz osób marginalizowanych”(Projekt realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, działanie 2.5), która odbędzię się dnia 29.12.2008r.

Podczas konferencji zostaną przedstawione m.in dotychczasowe osiągnięcia powstałej Koalicji Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym. Szczególnie liczymy na obecność przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich w tym: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Starże Pożarne. Prosimy o potwierdzenie udziału do 22.12.2008 pod numerem telefonu 604 122 920. Szczegółowych informacji udziela kol. Skoczylas.


Listopad 2008

22 listopada 2008 roku w siedzibie TIS przy ul. Drzewnej 13 w Zielonej Górze odbyło się spotkanie zielonogórskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

W forum dyskusyjnym wzięły udział:


Zielonogórskie Stowarzyszenie Tenisa „Tennis Wheelchair”
Polski Związek Niewidomych-koło w Zielonej Górze
Eurpejskie Stowarzyszenie Integracji Seniorów
Polski Związek Głuchych-oddział lubuski
Ogólnopolskie Stowarzyszenie„NERKA”
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych „Tacy sami”
Lubuski Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń
Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek
Towarzystwo Walki z Kalectwem Odział Terenowy Zielona Góra
Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO Lubuski Oddział Regionalnyw Zielonej Górze
Sikoń - Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych
Towarzystwo Walki z Kalectwem Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego„Pewny Brzeg”
Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych


Podczas spotkania poruszony został temat systemu dofinansowań dla osób niepełnosprawnych, wydłużającego się okresu wydawania numeru SOD a także zmian sposobu finansowania projektów, którym dotychczas zajmowała się PFRON.

W wyniku dyskusji przedstawiciele organizacji zadeklarowali ścisłą współpracę w obliczu reorganizacji PFRON.

Uczestnikom przekazaliśmy także informacje o powstającej Koalicji ngo`s działającej na rzecz osób marginalizowanych.

W wyniku rozmów na temat problemów osób niepełnosprawnych ustalone zostały zasady przyznawania świątecznych paczek żywnościowych (którymi dysponujemy dzięki współpracy z „Bankiem Żywności w Zielonej Górze”) dla podopiecznych organizacji biorących udział w spotkaniu.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziekujemy za przybycie i cenne głosy w dyskusji.


Sprawozdanie ze spotkania


Październik 2008 r.

Towarzystwo Integracji Społecznej serdecznie zaprasza zainteresowane Panie z powiatów: zielonogórskiego, nowosolskiego lub krośnieńskiego do udziału w projekcie pt. „Na całej linii – zajęcia pracy z ciałem, autoprezentacja, praca z psychologiem oraz aktywizacja zawodowa i społeczna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt rozpoczyna się od października i potrwa do końca lutego 2009 roku.

W projekcie weźmie udział 20 kobiet, które mają problemy ze znalezieniem pracy lub z powrotem na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Naszym projektem obejmiemy również Panie po 50 roku życia, które często z powodu wieku są dyskryminowane przez pracodawców. Zaproponowanymi przez nas działaniami w projekcie chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom kobiet i pomóc im w odzyskaniu wiary we własne siły. A wszystko to za pomocą spotkań z wizażystą, stylistą, dietetykiem. Na zajęciach tych Panie poznają kilka dobrych rad na temat jak zdrowo się odżywiać, jak lepiej wyglądać i lepiej czuć się we własnej skórze. Przewidziane są także zajęcia ruchowe i relaksacyjne. Po czasie poświęconym dla ciała przejdziemy do warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym. Podczas tych spotkań kobiety dowiedzą się jak radzić sobie ze stresem, jak być asertywnym i jak aktywnie poruszać się po rynku pracy. Następnie przez miesiąc czasu kobiety będą poszukiwać pracy wykorzystując rady zdobyte podczas warsztatów. Po tym czasie odbędzie się spotkanie podsumowujące dokonania uczestniczek i uroczysta kolacja, na której podziękujemy sobie za wspólnie spędzony czas.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z koordynatorką projektu pod numerem telefonu 068 327 18 63 lub 691 941 549 oraz mailowo TIS.biuro@gmail.com, kobiety@pomoc.org.pl

Warto wspomnieć, że pierwsze działania poprzedzone będą wspólnym wyjazdem integracyjnym uczestniczek.

Wszystkie zainteresowane kobiety serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!9 października 2008 r.

Odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu fotograficznego „Nasze Miasto”. Uroczystość odbyła się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. Podczas spotkania zostały wręczone nagrody zwycięzcą, ale także nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników oraz można było zapoznać się z wynikami ankiety wypełnianej przez mieszkańców miasta podczas wystawy przed Centrum Biznesu. Pod koniec spotkania był czas poświęcony na wymianę zdań dotyczących akcji i planów na przyszłość.


18 sierpnia 2008 roku

Odbyło się pierwsze szkolenie organizacyjne dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, liderów i przedstawicieli samorządów lokalnych w ramach projektu „Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich w Sieci Inicjatyw Społecznych”. Podczas szkolenia zostały omówione główne założenia projektu oraz możliwości współpracy z JTS i organizacjami.


Lipiec 2008 roku

Ruszyły pierwsze działania w projekcie „Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich w Sieci Inicjatyw Społecznych”. Projekt realizowany jest przez Bank Żywności, a partnerem jest nasza organizacja, współfinansowany jest w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Głównymi założeniami projektu jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka (w tym ochrona praw dziecka) pomoc prawna, a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz swobód obywatelskich. Aktywizacja osób i grup do podejmowania działań wzmacniających ich role w środowisku. Projekt realizowany będzie na terenie powiatów: krośnieńskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, nowosolskiego, żarskiego i żagańskiego.


Lipiec 2008 roku

Rozpoczęły się działania w projekcie „ Więcej, lepiej, razem”- Sieć partnerstw na rzecz osób marginalizowanych. Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Integracji Społecznej przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej i Bankiem Żywności. Celem projektu jest utworzenie czterech partnerstw branżowych oraz przygotowanie przez uczestniczące organizacje po jednym wniosku aplikacyjnym do EFS w ramach w/w partnerstw. Projekt współfinansowany jest w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


12 lipca 2008 roku

Towarzystwo Integracji Społecznej wystawiało się razem z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi z województwa lubuskiego podczas Targów Aktywności Społecznej w Słubicach. Targi organizowane były przez Fundację n rzecz CollegiumPolonicum, w tym samym czasie odbywało się Święto Odry Słubice-Frankfurt nad Odrą, które dostarczyło wystawcom większej liczby odwiedzających. Nasza organizacja miała możliwość zaprezentowania odwiedzającym obszaru swojej działalności oraz promocji projektu „Silni Duchem”. Podczas targów wśród wielu odwiedzających była duża liczba osób niepełnosprawnych, która zasygnalizowała brak rzetelnych informacji na temat niepełnoprawności oraz brak współpracy między organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.


10 lipca 2008 roku

Dwie osoby z naszej organizacji uczestniczyły w szkoleniu pt. „Marketing w Organizacji Pozarządowej”. Szkolenie prowadzone było przez Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia Verte, w ramach programu spotkania poruszane były zagadnienia związane z podstawowymi mechanizmami marketingu w kontekście organizacji pozarządowej, efektywne wykorzystywanie technik marketingowych w zarządzaniu organizacją non-profit, planowanie strategii marketingowej raz wiele innych zagadnień przydatnych w sprawnym marketingu.


7-9 lipca 2008 roku

Jedna z naszych stażystek brała udział w szkoleniu pt. „Warsztat pracy doradcy zawodowego. Praca z grupą”. Miejscem szkolenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Trenerami prowadzącymi warsztaty byli psycholog oraz doradca zawodowy. Podczas warsztatów można było doskonalić swój warsztat pracy.


26 czerwca 2008 roku

Nasza organizacja uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia Verte w ramach Inkubatora Lubuskich Inicjatyw Obywatelskich. Szkolenie dotyczyło zagadnień związanych z Public Relations w organizacji pozarządowej. Spotkanie cieszyło się dużo popularnością bo sala wykładowa wypełniona była po brzegi.


13 – 14 czerwca 2008 roku

Nasi wolontariusze wraz z opiekunem i Prezesem uczestniczyli w Targach Młodzieży Young Life we Frankfurcie nad Odrą. Na targach zaprezentowało się 150 wystawców wśród nich nasza organizacja. Impreza wzbogacona była różnorodnymi warsztatami i koncertami. Wolontariusze w twórczy sposób spędzili czas oraz poznali wielu nowych młodych ludzi.


30 maja – 3 czerwca 2008 roku

Nasi wolontariusze brali udział w III Festiwalu Kultury Żydowskiej. Motywem przewodnim tegorocznego Święta był współczesny Izrael. Podczas festiwalu odbywały się różnorodne odczyty przybliżające kulturę i obyczaje żydowskie, wyświetlane były filmy nakreślające konflikty izraelsko – palestyńskie, a także można było się nauczyć alfabetu hebrajskiego.


15 maja 2008 roku

Odbyło się spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sulechowie. Spotkanie było poświęcone możliwościom dofinansowania do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych.


13 -14 maja 2008 roku

Zorganizowaliśmy w ramach projektu „Silni Duchem” dwudniowe szkolenie w Kalsku. Tematem szkolenia była „Aktywizacja osób niepełnosprawnych. Co nas różni, a co łączy?”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby niepełnosprawne. Spotkanie miało na celu wypracowanie lepszych standardów aktywizacji społeczno – zawodowej oraz wsparcie osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.Nie ma początku i końca, tylko ciągły proces przemian rzeczywistości i doświadczeń. Życie nie zatrzymuje się, nie zużywa, w każdej chwili jest zawsze nowe i świeże.

Louise L. Hay