Realizatorzy projektu

Beata Bednarek - Koordynator Projektu


Beata Bednarek

Od 1997 r. jest właścicielem firmy Business Service Beata Bednarek w Zielonej Górze. Do 27 czerwca 2010 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lubuski Ośrodek Doradztwa Rozwoju i Szkoleń (LORD`S) z siedzibą w Nowej Soli i Oddziałami w Wolsztynie i Zielonej Górze. Jest Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością w ZASTAL Transport Sp. z o.o. w Nowej Soli. Ukończyła Policealne Studium Stenotypii z Korespondencją w Językach Obcych w Zielonej Górze (specjalność administracyjno-prawna) oraz Prywatne Policealne Studium Kształcenia Kadr i w 2009 r. uzyskała tytuł Technika Administracji. W swoim wieloletnim rozwoju zawodowym uzyskała ponad 40 certyfikatów i świadectw. Ostatnio otrzymała Certyfikaty ukończenia szkoleń i warsztatów: „ABC ekonomii społecznej”, „Budujemy partnerstwo” oraz „Droga do partnerstwa” w ramach projektu „Lokalne Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej” (styczeń / luty / marzec 2009); Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu na temat „Przepływy pieniężne, czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy” (luty 2009); Certyfikat ukończenia szkolenia: „Pełnomocnik Funduszy Europejskich (kwiecień 2009 r.); Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań kompetencyjnych jako Pełnomocnik Funduszy Europejskich, zgodnie z kryteriami określonymi w dokumencie W4/FE „Wytyczne TÜV NORD Polska Sp. z o.o. do certyfikacji personelu w zakresie funduszy europejskich” (maj 2009 r.), a w kwietniu 2010 r. ukończyła Szkołę dla Mediatorów Zawodowych.

Beata Budzyńska - Asystent Koordynatora Projektu


Beata Budzyńska

Z wykształcenia technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakreu księgowości. Udziela się wolontariacko na rzecz osób niepełnosprawnych. Umiejętność pracy w zespole. Łatwość nawiązywania kontaktów. W wolnym czasie uprawia wspinaczkę górską z przyjaciółmi.

Agnieszka Popławska - Specjalista ds. Administracyjnych i Finansowych


Agnieszka Popławska

W 2007 r. ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Zielonogórskim o kierunku architektura wnętrz. Od około 3 lat współpracuje z firmami doradczymi przy tworzeniu projektów współfinansowanych ze środków UE. Od roku jest członkiem zespołu realizującego projekt finansowany w ramach POKL, gdzie odpowiedzialna jest za realizację szkoleń i dokumentację projektu. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu tworzenia i realizacji projektów. Od maja 2010 r. jest Sekretarzem Zarządu Towarzystwa Integracji Społecznej w Zielonej Górze.


Adrian Bednarek - Specjalista ds. Obsługi Informatycznej


Adrian

W 2002 roku przeszedł eliminacje i zajął V. miejsce w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym. Od kilku lat współpracuje z firmą konsultingową w zakresie aplikowania o środki unijne (POKL, LRPO), PO FIO, FOP i inne. Zajmował się między innymi kompletowaniem dokumentacji oraz obsługą generatorów wniosków (wprowadzaniem danych do systemów informatycznych). Dbał również o poprawność wersji elektronicznych składanych wniosków o dofinansowanie. Od 2009 roku współrealizator projektów „Bank Drugiej Ręki w Zielonej Górze” oraz „Odnawialne źródła energii szansą na rozwój zawodowy”. Był zatrudniony jako Technik Komputerowy oraz Specjalista ds. Monitoringu, Sprawozdawczości i Ewaluacji. Do jego obowiązków należało m.in. pozyskiwanie sprzętu oraz przywracanie technicznej sprawności komputerom i urządzeniom peryferyjnym; wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie PEFS; monitoring wskaźników w trakcie trwania projektu; ewaluacja poszczególnych działań projektowych; wsparcie techniczne; tworzenie i administrowanie stronami internetowymi projektów; tworzenie i aktualizacja baz danych uczestników projektów oraz inne okołoprojektowe działania. Obecnie zatrudniony w ZASTAL Transport Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Soli na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu. Jest także Wolontariuszem Fundacji BANK ŻYWNOŚCI w Zielonej Górze i Koordynatorem zbiórek publicznych. Do czerwca 2010 r. Członek Towarzystwa Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Od czerwca 2010 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lubuski Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń z siedzibą w Nowej Soli i Oddziałami w Zielonej Górze i w Wolsztynie. Poprzednio Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LORD`S.


Marta Kobylarek - Specjalista ds. Obsługi Informatycznej


Ukończyła Uniwersytet Zielonogórski na kierunku Informatyka i Ekonometria. Na co dzień pracuje w Laboratorium Badań ZINSTAL na stanowisku referenta, po godzinach pracy tworzy grafikę do stron internetowych oraz same strony internetowe.


Marzena Góraj - Specjalista ds. Organizacji i Koordynacji Warsztatów


Marzena Góraj

Wykwalifikowany pracownik administracyjno-biurowy.Ukończony kierunek administracja w 1995r. Biegła znajomość rynku ,doświadczenie w pracy z ludźmi. Od 1995r aktywna zawodowo. W chwilach wolnych zajmuje się medycyną naturalną i pomaga ludziom w utrzymaniu równowagi energetycznej na poziomie ciała,umysłu i ducha.