Galeria i media

Grupa Wsparcia Osób Niepenosprawnych

Adaptacja lokalu przy ul. Ptasiej 16 A w Zielonej Górze na Biuro ProjektZdjęcia z konferencji upowszechniającej rezultaty projektu "Silni Duchem"
Zdjęcia ze staży i wolontariatu zorganizowanych dla uczestników projektu
Zdjęcia z VIII edycji
Zdjęcia ze spotkania wszystkich dotychczasowych edycji w tawernie "Akropol"
Zdjęcia z podsumowania VI i VII edycji
Zdjęcia z VII edycji
Zdjęcia z VI edycji
Zdjęcia z wigili w Towarzystwie Integracji Społecznej
Zdjęcia z V edycji
Zdjęcia z IV edycji
Zdjęcia z III edycji
Zdjęcia z II edycji
Zdjęcia z I edycji