Grupa Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "Silni Duchem"

Klub „Silni Duchem” spotyka się w każdy piątek o godz.18.00 w TIS –ie przy ul. Drzewnej 13 w Zielonej Górze .W czasie cyklicznych spotkań dowiesz się jak rozwiązywać swoje problemy i żyć satysfakcjonująco ze swoją niepełnosprawnością oraz poznasz znaczenie siły grupy i siłę ducha. Zapraszamy na te spotkania wszystkie osoby z niepełnosprawnością oraz sympatyków. Historia grupy „Silni Duchem” dzięki przychylności Pana Dyrektora BWA - co drugi wtorek m-ca spotykamy się na warsztatach artystycznych prowadzonych przez Agnieszkę Graczew-Czarkowską ( koncertach i kabaretach) -nasz grupa w grudniu 2009 roku uczestniczyła w organizowaniu paczek świątecznych na Boże Narodzenie organizując aukcję prac artystycznych pozyskaną od ludzi dobrego serca w piwnicy artystycznej Kawon w Zielonej Górze. Współpracując ze stowarzyszeniem i korzystając z ich dobroci grupa uczestniczy z grupą wolontariuszy z klubu „Silni Duchem” wspomagały fundację wzajemnej pomocy z Bogatyni „ARKA” , uczestnicząc w zbiórce żywności i przygotowując paczki żywnościowe dla osób potrzebujących. - w msc. Marcu 2010 r. wolontariusze w Zielonej Górze przeprowadzili kolejną zbiórkę żywości pomagając Banku Żywności w Zielonej Górze - w msc. Marcu 2010 r . osoby z niepełnosprawnością przygotowały poczęstunek i wykonały z podopiecznymi z Domu Kombatanta pisanki wielkanocne - w msc kwietniu brali udział w koncercie „Dotknąć sztuką nieba” - w msc. maju 2010 nasze koleżanki z grupy brały udział w zlocie trzeźwości organizowanym w Małej Cichej koło Zakopanego.