Współpraca z Towarzystwem Integracji Społecznej w ramach Projektu Bank Drugiej Ręki


W cyklu istnienia, każdej firmy, instytucji czy organizacji przychodzi czas wymiany sprzętu, mebli czy ogólnej inwentaryzacji posiadanych zasobów rzeczowych. Jest to zarazem czas kiedy pojawia się kwestia tego co zrobić z tym "starym" wymienianym sprzętem, meblami albo artykułami biurowymi, które zbliżają się do końca terminu przydatności.
Niebardzo wiadomo wtedy, czy gdzieś je zawieść, komuś oddać czy (niestety) wyrzucić.

Jest to idealny czas na podjęcie współpracy z Towarzystwem Integracji Społecznej w ramach Projektu Bank Drugiej Ręki – Zielona Góra. Należy jednak pamiętać, że przekazywane rzeczy mają jeszcze komuś posłużyć. Ważne jest więc, aby nie darować rzeczy bardzo zniszczonych bądź nie nadających się do użytku.

Po zgłoszeniu przez Państwa możliwości przekazania darów, nasi technicy umówią się na spotkanie w celu weryfikacji przydatności darów i ich odbioru.

Pozyskane dary są następnie redystrybuowane wśród organizacji, które wcześniej zgłosiły zapotrzebowanie.

Informacje o wszystkich darczyńcach będą się regularnie ukazywać na naszej stronie internetowej.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy w charakterze darczyńcy serdecznie zapraszamy do działu "Kontakt".


INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE

* Fundacja Bank Żywności w Zielonej Górze :

Fundacja Bank Żywności w Zielonej Górze

* Fundusz Inicjatyw Obywatelskich :

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

* Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki w Warszawie :

Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki

* Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum :

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

* Stowarzyszenie VERTE :

Stowarzyszenie VERTE

* Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym :

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

* Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej :

Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

* Compuserv Polska :

Compuserv Polska

* VII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze :

VII LO

* Stowarzyszenie Lubuski Komitet Europejski :

Lubuski Komitet Europejski

oraz działające przy stowarzyszeniu Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze :

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze

* Tydzień Lubuski :

Tydzień Lubuski

* Sklep RC 2000 :

RC 2000

* Fundacja Fundusz Współpracy :

Fundacja Fundusz Współpracy

* Centrum Integracji Społecznej :

Centrum Integracji Społecznej