Szkolenia

Lista szkoleń realizowanych przez Projekt Bank Drugiej Ręki

Udział w wyżej wymienionych szkoleniach jest bezpłatny.

Szkolenia kierowane są wyłącznie do przedstawicieli organizacji pozarządowych (np. stowarzyszenia, fundacje).


Szkolenie "Internet na służbie w NGO"

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie (68) 41 41 470 lub mailowo na adres bdr@pomoc.org.pl z podaniem nazwy szkolenia („Internet na służbie w NGO”).

Grupa docelowa: przedstawiciele organizacji pozarządowych (np. stowarzyszenia, fundacje) z terenu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz zachodnio-pomorskiego.

Tematyka szkolenia:

 • Internet - co to jest i jak działa?
 • Ogólna dostępność - jak można to wykorzystać?
 • Darmowe oprogramowanie - gdzie znaleźć? Jak zainstalować?
 • SumoPaint - darmowe, mobilne, studio fotograficzne - jak je wykorzystać?
 • Dropbox - darmowy, pojemny, "pendrive".
 • Picasa - darmowa galeria internetowa.
 • Google docs - mobilne biuro + darmowy "Office" w jednym.
 • Google sites/Wix - moja pierwsza strona internetowa.

Terminy i miejsca szkolenia:

Miejsce: Zielona Góra, Ptasia 16 A (mapa)
Termin: 16, 17 i 18 grudnia 2009 r. w godzinach od 15:30 do 20:30.

Miejsce: Poznań
Termin: 19 i 20 grudnia 2009 r. w godzinach od 10:00 do 18:00.

Miejsce: Zielona Góra, Ptasia 16 A (mapa)
Termin: 28, 29 i 30 grudnia 2009 r. w godzinach od 09:30 do 15:30


Szkolenie z zakresu mediacji

Grupa docelowa: przedstawiciele organizacji pozarządowych (np. stowarzyszenia, fundacje) z terenu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz zachodnio-pomorskiego.

Szkolenie obejmowało 80 godzin zajęć (realizowanych w listopadzie i grudniu 2009 r.)

Szkolenie prowadził: Pan Jerzy Śliwa - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów


Szkolenie z zakresu budowania współpracy i partnerstwa pomiędzy NGO's

28 i 29 listopadia 2009 r. odbyło się szkolenie z zakresu budowania współpracy i partnerstwa pomiędzy NGO's


Szkolenie z zakresu obsługi komputera

Grupa docelowa: przedstawiciele organizacji pozarządowych (np. stowarzyszenia, fundacje) z terenu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz zachodnio-pomorskiego.

Planowany termin rozpoczęcia najbliższego szkolenia: październik 2009 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Projektu Bank Drugiej Ręki w Zielonej Górze, realizowanego przez Towarzystwo Integracji Społecznej i współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich od 15 lipca 2009 r., trwa nabór na bezpłatny kurs komputerowy.

Zajęcia odbywają się w Zielonej Górze, ul. Ptasia 16 A (mapa):

 1. Zajęcia odbywały się w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 16:00 (2 dni x 6 godzin x 4 tygodnie = 48 godzin).
  Kurs rozpoczął się 22 sierpnia a zakończył 13 września 2009 r.
 2. Zajęcia odbywały się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 15:30 do 19:30 (3 dni x 4 godziny x 4 tygodnie = 48 godzin).
  Kurs rozpoczął się 31 sierpnia a zakończył 25 września 2009 r.
 3. Trzecia edycja kursu odbywa się w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 16:00 (2 dni x 6 godzin x 4 tygodnie = 48 godzin).
  Kurs rozpoczął się 17 października a zakończy 15 listopada 2009 r.

Przewidziane są cztery edycje kursu obejmującego 48 godzin zajęć dydaktycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego, wypełnienie go i odesłanie na adres bdr@pomoc.org.pl.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Dodatkowo uczestnikom spoza Zielonej Góry zwracamy koszty dojazdu.

Prezentacja przedstawiająca zakres tematyki poruszanej na kursie


ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 15 lipca 2009 r.

Niestety pomieszczenia w których odbywają się kursy są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


Szkolenie z zakresu zarządzania i księgowości w organizacji

Od 14 listopada do 13 grudnia 2009 r. odbywało się szkolenie z zakresu zarządzania i księgowości w organizacji. Szkolenie obejmowało 6 dni zajęć, w tym dwa dni zajęć teoretycznych i cztery dni warsztatów z programem księgowym "OGNIK".

Szkolenie prowadziła: p. Dorota Zubko.