Projekt "Bank Drugiej Ręki - Zielona Góra"
Obecnie Towarzystwo Integracji Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna kolejną edycję projektu mającego na celu rozwój oraz ugruntowanie pozycji na rynku wsparcia rzeczowego dla NGO’s poprzez zawiązanie stałej współpracy z darczyńcami oraz serię kursów komputerowych.

Ponadto stała i szeroko zakrojona akcja promocyjna przez cały czas trwania projektu pozwoli na rozpropagowanie idei oraz pokazanie jak wiele (oraz które) firm i instytucji wspiera działania BDR.

Projekt "Bank Drugiej Reki - Zielona Góra" ukierunkowany jest na współpracę miedzy organizacjami pozarządowymi, a innymi sektorami.

Założenia osiągniemy poprzez pozyskiwanie dóbr od darczyńców oraz ich nieodpłatne przekazywanie dla NGO's. Ponadto prowadzone zajęcia dydaktyczne z zakresu Technologii Informacyjno -Komunikacyjnych (ITC) pozwolą wyposażyć członków i pracowników organizacji pozarządowych w podstawowe kompetencje z zakresu uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Na kursach przygotujemy uczestników do efektywnego i legalnego korzystania z ITC, sposobów wykorzystania technologii w zarządzaniu i kierowaniu organizacją oraz projektami.

W obecnej chwili Towarzystwo Integracji Społecznej zarejestrowane jest jako Microsoft Authorized Refurbisher, co daje nam prawo do instalacji oryginalnego oprogramowania systemu Windows i pakietów biurowych firmy Microsoft na komputerach należących do organizacji pozarządowych. Nasi technicy wyposażą komputery w darmowe, legalne oprogramowanie wspomagające pracę administracyjną, m.in. aplikacje biurowe, zabezpieczenia antywirusowe, aplikacje internetowe i inne.

Ideę banków drugiej ręki pragniemy krzewić na terenie województw ościennych - zachodniopomorskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie, tak, aby sieć lokalnych BDR obejmowała coraz to większy obszar.

Nawiążemy również wielostronną współpracę z firmami i jednostkami samorządu terytorialnego, aby pozyskiwać od nich nowy i używany sprzęt komputerowy, meble i artykuły biurowe oraz inne dobra, co pozwoli to na lepsze funkcjonowanie NGO's w przestrzeni cyfrowej.