Witamy na stronach internetowych Projektu Bank Drugiej Ręki - Zielona GóraPomagamy:

  • organizacjom działającym "non for profit"
  • organizacjom pożytku publicznego
  • stowarzyszeniom
  • fundacjomTowarzystwo Integracji Społecznej w Zielonej Górze w 2006 roku przystąpiło do Projektu "Bank Drugiej Ręki - nowe drogi rozwoju" i na mocy umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Bank Drugiej Ręki w Warszawie stało się lokalnym koordynatorem projektu w województwie lubuskim. Naszym zadaniem było pozyskiwanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i przekazywanie instytucjom działającym na rzecz pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje, domy dziecka, inne). Wywiązywaliśmy się z powierzonych nam zadań dzięki zaproszeniu do współpracy darczyńców, wśród których znajdują się: - osoby fizyczne, - osoby prawne, - przedsiębiorcy, - jednostki samorządu terytorialnego, - spółdzielnie.

Ponadto od 2007 roku staliśmy się lokalnym MAR-em (Program Microsoft Authorized Refubrisher). Jest to program donacji oprogramowania dla organizacji charytatywnych. Dzięki udziałowi w programie firmy Microsoft, w znacznym stopniu przyczyniliśmy się do zalegalizowania oprogramowania lokalnych organizacji pozarządowych tych już działających oraz nowopowstałych, dla których z uwagi na profil działalności (non-profit) oraz ograniczone źródła finansowania zakup legalnego oprogramowania stanowił poważną barierę rozwoju.

Od października 2008 r. do końca maja 2009 r. kontynuowaliśmy nasze działania, m.in. poprzez realizację projektu pod takim samym tytułem: „Bank Drugiej Ręki – Zielona Góra”, którego głównymi celami było wspieranie instytucji działających na rzecz pożytku publicznego poprzez: - pozyskiwanie używanego sprzętu komputerowego czy mebli od osób, firm oraz instytucji na potrzeby organizacji pozarządowych; - działanie na rzecz równego dostępu do nowoczesnych technologii i rozwiązań teleinformatycznych wśród podmiotów z III-go sektora; - ukonstytuowanie idei banków drugiej ręki w świadomości społecznej jako naturalnego systemu wsparcia NGO’s; - rozwinięcie współpracy międzysektorowej o wzajemne wsparcie rzeczowe; - wyposażenie kadry NGO’s w umiejętności skutecznego korzystania z technologii komputerowych; - pozyskanie lokalnych organizacji gotowych koordynować pozyskiwanie i przekazywanie darów dla NGO’s; - nawiązanie stałej i regularnej współpracy z darczyńcami zarówno w kraju jak i za granicą. Udało nam się wesprzeć ponad 70 lokalnych NGO`s sprzętem komputerowym, oprogramowaniem Windows / Office, wyposażeniem (meble), a także artykułami biurowymi.

Kolejnym krokiem w kierunku kontynuacji naszej działalności jest realizacja bieżącego projektu, którego celem (obok wyżej wymienionych) jest:

  • Organizacja szeregu kursów i szkoleń m.in. kursów komputerowych (4 edycje) zarówno dla osób, które zaczynają od podstaw swoją przygodę z komputerem, jak i dla tych bardziej zaawansowanych.
  • Doposażanie NGO`s w niezbędne: maszyny i urządzenia biurowe (komputery, drukarki), legalne oprogramowanie meble oraz wszelakiego rodzaju artykuły i materiały biurowe.
  • Dalsze pozyskiwanie darczyńców, którzy dzięki wsparciu niejako pomogą w urealnieniu głównych zadań statutowych organizacji pozarządowych.
  • Nawiązywanie współpracy i partnerstwa z instytucjami/organizacjami biorącymi udział w projekcie.
  • Korzystanie z usług animatorów w zakresie wdrażania strategii rozwoju i możliwości promocji organizacji.
  • Rozszerzenie działalności na województwa ościenne (dolnośląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie).